Veel gestelde vragen Tweede Kamer verkiezing

Op de stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u mag ook in een ander stembureau in De Fryske Marren stemmen.

De stempassen worden in de 1e week van november bezorgd door PostNL. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 17 november huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat het overzicht van alle kandidaten en de locatie van alle stembureaus in deze gemeente.

  • Nationaliteit: Alleen personen met de Nederlandse nationaliteit zijn stemgerechtigd.
  • 9 oktober is een belangrijke datum. Je ontvangt je stempas op het adres waar je 9 oktober staat ingeschreven. Ben je na 9 oktober in De Fryske Marren ingeschreven dan moet je een stempas of kiezerspas aanvragen in de gemeente waar je 9 oktober staat ingeschreven.
  • Geen stempas ontvangen. Je hebt geen stempas ontvangen omdat deze niet is bezorgd, dan kan de persoon een vervangende stempas aanvragen bij De Fryske Marren mits de persoon voldoet aan de voorwaarden.

U kunt een andere kiezer vragen om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven.

Woont degene die voor ugaat stemmen ook in De Fryske Marren?

  • Vul de achterkant van je stempas in en zet uw handtekening.
  • Geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Geef ook (een kopie van) uw ID-bewijs mee.
  • De persoon die namens u stemt woont in De Fryske Marren en stemt tegelijkertijd voor u en zichzelf.

U kunt ook nog voordat u een stempas hebt gekregen, al iemand aanwijzen voor u te stemmen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Die gebruikt u ook als degene die u wilt machtigen niet in deze gemeente woont. Vul het formulier stemmen bij volmacht in, scan en mail het naar verkiezingen@defryskemarren.nl of stuur het verzoek naar gemeente De Fryske Marren, verkiezingen, Postbus 101, 8500 AC  JOURE. Schriftelijk of per email indienen kan tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Verblijft u tijdens deze verkiezing tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aan iemand geven. Zie de vraag ‘ik kan niet naar het stembureau, hoe kan ik toch stemmen?’.

 U kunt ook zelf stemmen per brief. U moet dan wel een buitenlands postadres hebben. U doet de aanvraag bij de gemeente Den Haag en zorgt voor een volledige aanvraag en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. De gemeente Den Haag besluit op de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres.

Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Deze kunt u op twee verschillende manieren aanvragen:

  • Schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023
  • Persoonlijk bij de gemeente, dit kan tot dinsdag 21 november 2023 om 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt in Balk of Lemmer. U krijgt uw kiezerspas direct mee

Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere Nederlandse gemeente naar keuze.

U mag ook stemmen als uw paspoort, ID kaart of rijbewijs op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen is.

U mag stemmen als u een verklaring van vermissing laat zien op het stembureau. Samen met een document waar uw naam en foto op staat, bijvoorbeeld een OV- chipkaart. Een verklaring van vermissing vraagt u aan bij de gemeente.