Wie mag er stemmen voor de leden van het Europees Parlement?

Op donderdag 6  juni 2024 mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen als:

  • U de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt en 18 jaar en ouder bent op 6 juni 2024
  • U niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie dan mag u in Nederland stemmen als:

  • U op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel – volgens de basisregistratie personen (BRP)- in Nederland woont;
  • U heeft zich (eenmalig) laat registreren bij uw gemeente met een Y-32 formulier

Vanuit de gemeente worden alle inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie die nog niet geregistreerd staan aangeschreven. Zij krijgen de mogelijkheid om zich via het Y-32 formulier te registreren als kiezer in Nederland.