Werk zoeken

Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Lukt het niet om zelf werk te vinden? Wij begeleiden u naar een passende werkplek. Op deze pagina leest u meer over waar u terecht kunt.

Op zoek naar werk

Zoeken naar vacatures kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door te zoeken:  

  • in uw netwerk (vrienden, familie, buren, leden van uw vereniging, oud-collega’s, kennissen);
  • op vacaturewebsites, bijvoorbeeld www.werk.nl;
  • in de krant;
  • bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus;
  • op bijeenkomsten voor werkzoekenden.

Beroepenvinder

Weet u nog niet zo goed welk beroep het beste bij u past? Dan kunt u de beroepenvinder invullen.

Werkervaring

Werkervaring opdoen kan op veel manieren. Door vrijwilligerswerk te gaan doen bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk kan helpen om sneller betaald werk te vinden. En u laat zien dat u graag wilt werken. Dat is voor een werkgever belangrijk. Kijk voor meer informatie op de pagina vrijwilligerswerk.

Ondersteuning bij het vinden van werk

Gemeente De Fryske Marren kent een aantal re-integratietrajecten. Dit betekent dat wij u helpen met het zoeken naar werk. We hebben hiervoor verschillende trajecten:

Pastiel

Pastiel begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Kijk voor meer informatie op de website van Pastiel.

Wurkjouwer

Is de afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment te groot? Of er zijn andere belemmeringen? Dan kunt u door het sociaal wijkteam bij de Wurkjouwer worden aangemeld voor een activeringstraject. Vraag het sociaal wijkteam hiernaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Wurkjouwer.

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Neemt u als werkgever een oudere werknemer vanuit een uitkering in dienst? Dan kunt u een loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen. U heeft dan een kopie nodig van de zogeheten doelgroepverklaring LKV. Uw werknemer moet deze verklaring aanvragen. Dit moet binnen 3 maanden na indiensttreding. Het aanvraagformulier is op te vragen via zorg@defryskemarren.nl.

Voorwaarden doelgroepverklaring oudere werknemer

De werknemer:

  • moet in de maand voorafgaand aan de nieuwe dienstbetrekking een uitkering hebben gekregen op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ;
  • is 56 jaar of ouder op het moment van aanvang dienstbetrekking;
  • is niet op enig moment in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding bij deze werkgever in dienst geweest.
  • heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • heeft een reguliere baan (geen WSW-dienstverband).