In de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat alle panden (en bouwgronden) jaarlijks worden getaxeerd door de gemeente. Alle panden worden getaxeerd naar één waardemoment (waardepeildatum). Voor belastingjaar 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018. Voor belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019.

Uw WOZ-waarde staat in het WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van woningen is openbaar en via het WOZ-waardeloket te raadplegen.

Bekijk het WOZ-waardeloket

Naast de WOZ-waarde toont het loket ook gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het bouwjaar, woonfunctie en de oppervlakte zijn gegevens afkomstig uit de BAG. Kloppen de gegevens in de BAG volgens u niet? Doe dan een terugmelding op de website van het Kadaster.

Wie gebruiken de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt door overheidsinstanties om belastinggelden te innen. Ook andere instanties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en woningcorporaties gebruiken de WOZ-waarde. In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties de waarde gebruiken bij het bepalen van de maximale huurprijs. Een huurder heeft ook belang bij de WOZ-waarde.

Hoe wordt de waarde van een woning bepaald?

Via een methode van vergelijking met verkooptransacties van andere woningen. Er worden transacties gebruikt van woningen die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. Met de verschillen in grootte, bouwperiode, luxe e.a. wordt rekening gehouden. Zie daarvoor het taxatieverslag. Dit is gratis beschikbaar via onze website. In het filmpje wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij het starten van het filmpje kunt u de ondertiteling starten.

Wat gebeurt er als ik de woning verbouw?

Verbouwing in 2019

Is uw woning in 2019 veranderd door een verbouwing dan heeft dit effect op de WOZ-waarde. De taxateur kijkt dan naar de situatie van het pand op 1 januari 2020. Uw woning wordt wel getaxeerd naar het waardemoment van 1 januari 2019.

Verbouwing in 2018

Is uw woning in 2018 veranderd door een verbouwing dan heeft dit effect op de WOZ-waarde. De taxateur kijkt dan naar de situatie van het pand op 1 januari 2019. Uw woning wordt wel getaxeerd naar het waardemoment van 1 januari 2018.

Nieuwe WOZ-waarde

Ook als u niet extra aflost, kunt u misschien rentevoordeel halen. De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw huis is gestegen. Ook dan wordt de ruimte tussen uw hypotheek en de woningwaarde groter en kan uw renteopslag mogelijk omlaag.

Kan uw renteopslag omlaag?

Meer informatie: