CBS De Paedwizer winnaar van E-Waste Race De Fryske Marren 2024

20 juni 2024

Met maar liefst 3.060 ingezameld elektronisch afval is CBS De Paedwizer uit Sint Nicolaasga de winnaar van de E-Waste Race De Fryske marren 2024. Wethouder Luciënne Boelsma was op donderdag 20 juni aanwezig bij de prijsuitreiking, zij is trots op het resultaat: “De bern ha alles op alles setten om sa folle mooglik e-waste op te heljen en in twadde libben te jaan. Tagelyk ha se leart werom dit sa wichtich is. Ik bin grutsk op dit moaie resultaat en hoopje dat de bern dit goede wurk trochsette en elkenien om harren hinne deryn meinimme.”

De E-Waste Race ging van start op maandag 27 mei 2024. Tien basisscholen uit gemeente De Fryske Marren hebben gedurende vier weken een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 8.136 oude elektronische apparaten in. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven maar worden ze hergebruikt of gerecycled.

De winnende basisschool heeft een geldbedrag van €400,- gewonnen. De tweede prijs, €200,-, is voor OBS De Schakel en OBS Twa yn Ien heeft met een derde plaats €50,- gewonnen.

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Het laatste nieuws