Energietoeslag

De energietoeslag van 2023 is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De toeslag is € 800. De energietoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor het betalen van de energierekening. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina.

Automatische uitbetaling energietoeslag

Sommige huishoudens hebben de energietoeslag van 2023 automatisch gekregen. Deze is uitbetaald op donderdag 30 november. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Ook de huishoudens die niet (meer) in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023 hebben een brief ontvangen. Heeft u de energietoeslag 2023 automatisch ontvangen en geen recht, neemt u dan contact met ons op.

Hoe vraagt u de energietoeslag 2023 aan?

Inwoners die de energietoeslag niet automatisch krijgen, kunnen de toeslag zelf aanvragen via onze website. Dit kan tot 1 juni 2024.

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in gemeente De Fryske Marren
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
 • U woont in een zelfstandige woonruimte
 • U bent de hoofdbewoner
 • U heeft een energiecontract van een energiemaatschappij
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie onderstaande tabel)
 • U (of iemand anders in uw huishouden) heeft de energietoeslag 2023 nog niet ontvangen

Inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2024:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.540,60€ 1.710,91 
Samenwonend/getrouwd€ 2.200,85€ 2.320,06€ 2.320,06

Inkomensgrenzen netto per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2024:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.463,57€ 1.625,36 
Samenwonend/getrouwd€ 2.090,81€ 2.204,06€ 2.204,06

Twijfelt u of u recht hebt op de energietoeslag?

U kunt altijd contact met ons opnemen als u twijfelt of u recht hebt op de energietoeslag. We denken graag met u mee en kunnen u vertellen of het zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag

Heeft u vragen en/of hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kear. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0513 ‐ 334 270. U kunt ook mailen naar regelhulp@sociaalwerkdekear.nl. Meer informatie over Sociaal Werk De Kear kunt u vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl

Andere vragen?

Neem dan gerust contact op met ons. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur) via telefoonnummer 14 05 14.

Veelgestelde vragen energietoeslag

Met een aantal kleine aanpassingen bespaart u al snel 10% op uw energieverbruik. De energiecoaches van Tuk Wenjen kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld om te kijken of uw cv-ketel zuiniger afgesteld kan worden.

Neem dan contact op met het sociaal wijkteam van gemeente De Fryske Marren via het telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Welke documenten zijn nodig om de energietoeslag aan te vragen?

 • De inloggegevens van uw DigiD
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) van u en uw eventuele partner (schriftelijke aanvraag)
 • Uw bankpas of bankafschrift.
 • Een energiecontract, een jaarafrekening of maandnota van uw energiemaatschappij. Bij een zelfstandige woning is uw all-in huurcontract voldoende (afhankelijk van de woonsituatie)
 • Een overzicht van het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • (overzicht van het inkomen één maand voorafgaand aan de aanvraagdatum)
 • Een overzicht van de overige inkomsten van u en uw eventuele partner
 • (overzicht van het inkomen één maand voorafgaand aan de aanvraagdatum)

 Wat telt mee als inkomen?

We kijken bijvoorbeeld naar:

 • Loon
 • Bijvoorbeeld WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering.
 • AOW en aanvullend pensioen.
 • Inkomen uit eigen onderneming.
 • Inkomen uit verhuur.
 • Alimentatie (hier gaat het om partner- en kinderalimentatie).

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de peildatum (datum aanvraag):

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • student bent en geen studiefinanciering (meer) ontvangt maar hiervoor wel in aanmerking komt; of
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont, deze de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft; of
 • een kostendelersnorm ontvangt en het energiecontract niet op uw naam staat.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee. Dit is een gift en telt daarom niet mee als inkomen. De energietoeslag heeft dus geen invloed op een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

 Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld hoort u binnen 8 weken of u recht heeft op de energietoeslag.

Controleren jullie mijn gegevens van het aanvraagformulier?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren.

De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel of ten onrechte een energietoeslag heeft ontvangen? Dan moet u dit geld altijd terugbetalen. Heeft u de energietoeslag 2023 automatisch ontvangen en geen recht, neemt u dan contact met ons op.

Kan ik de energietoeslag van 2022 nog aanvragen?
Nee, het aanvragen van energietoeslag over het jaar 2022 kan niet meer.

Kan ik als student ook de energietoeslag ontvangen?

Studenten ontvangen géén energietoeslag  van de gemeente. Studenten kunnen een eenmalige tegemoetkoming van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van DUO

 Hulp nodig bij uw geldzaken?

Met de Voorzieningenwijzer weet u welke toeslagen en/of regelingen voor u gelden. Kijk op www.datgeldtvoormij.nl. Liever een persoonlijk gesprek? Kijk samen met een adviseur van de gemeente waar u recht op heeft en vraag het aan. Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Dit kan via www.datgeldtvoormij.nl of via telefoonnummer 14 05 14. Een adviseur van de gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Ja. Onze energiecoaches van Tuk Wenjen kunnen u hierbij helpen. Met een aantal kleine aanpassingen bespaart u al snel 10% op uw energieverbruik. Bijvoorbeeld om te kijken of uw cv-ketel zuiniger afgesteld kan worden.