Eigenaar Pronkjewail gezocht

14 mei 2024

Aan de Fammensrakken ligt al geruime tijd een blauwe zeilboot met de naam Pronkjewail. De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Bent of kent u de eigenaar? Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren.

Het zeiljacht van ongeveer zeven meter, de Pronkjewail, ligt aan de Fammensrakken, Marrekrite steiger SN 91 D. Omdat van deze boot de rechthebbende niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen.

Bent u de eigenaar?

Wanneer u de eigenaar bent van deze boot, dan moet u het zeiljacht van de ingenomen ligplaats verwijderen en verwijderd houden. Eigenaren kunnen hun bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de boot bent.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met L. Potijk via telefoonnummer 14 05 14 of per mail via info@defryskemarren.nl.

Het laatste nieuws