Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 november 2023

Op woensdagavond 29 november is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • gegevensverwerking en het verzoek gegevens te verwijderen naar aanleiding van het doorzoeken van afvalcontainers door de afvalcoaches, aanvang 19.00 uur;
  • vergunningverlening voor het herontwikkelen van het recreatiepark op de locatie Tsjamkedykje te Balk, aanvang 19.30 uur.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: Party-/Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting

Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Het laatste nieuws