Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juni 2024

Op woensdagavond 12 juni is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de verleende vergunning voor het verbouwen van de huidige woning en het realiseren van twee studio’s aan de Langestreek 29 t/m 31 te Lemmer, aanvang 19.00 uur;
  • de verleende vergunning voor het realiseren van een bijgebouw aan de woning Wielewei 9 te Lemmer, aanvang 19.45 uur;
  • de weigering van de aanvraag voor het aanleggen van een uitrit voor het woonhuis aan de Lycklemastraat 50 te Joure; aanvang 20.30 uur.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Herema State 1 te Joure). Het kan zijn dat een bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat een bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting

Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Het laatste nieuws