Jaarrekening: De Fryske Marren sluit 2023 af met positief resultaat

5 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft de jaarrekening 2023 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de jaarrekening staat het totale financiële overzicht van de gemeente. De Fryske Marren sluit af met een positief saldo van € 10,7 miljoen.

Het resultaat is vooral een gevolg van incidentele mee- en tegenvallers.De meevallers komen onder andere door de financiële regeling rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook de herberekening van het grondbedrijf leverde financiële voordelen op. In lijn met de landelijke tendens zitten vanwege de stijgende zorgkosten de grootste tegenvallers bij het sociaal domein.

Wethâlder Remboud van Iddekinge is tevreden met de uitkomsten van de jaarrekening van De Fryske Marren. “Mei dit resultaat ferstevigje wy ús finansjele posysje. De takomst is op ferskate mêden noch ûnwis, sa moatte wy bygelyks noch wachtsje op de konkrete plannen fan it nije kabinet en de útkearing fan it Ryk.”

Vervolg

Het college koerst op behandeling van de jaarrekening 2023 in de gemeenteraad bij het Petear van 26 juni. De besluitvorming vindt dan vervolgens plaats tijdens het Debat & Beslút van 10 juli.

Het laatste nieuws