Oproep om vaartuig ‘Swaen’ te verwijderen

17 oktober 2022

Het betreft een stalen kruiser in de kleuren blauw en wit van circa zeven meter genaamd ‘Swaen’. Het vaartuig ligt achter het perceel It Súd 21 te Broek Zuid. Het vaartuig ligt ruim negen maanden onbeheerd op deze locatie.

Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen op de locatie. De eigenaar van het betreffende vaartuig is niet bekend. De indruk bestaat dat het vaartuig onbeheerd is achtergelaten.

Bent u eigenaar van deze boot?

Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met Laurens Potijk, telefoonnummer: 14 05 14. Verder moet u het vaartuig voor 11 november 2022 hebben verwijderd. Als het vaartuig op 11 november er nog ligt, dan verwijderen wij het vaartuig. Eigenaren kunnen hun bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de boot bent.

Het laatste nieuws