Regio deal grote kans voor regio Zuidwest Friesland, inzet 35 miljoen euro

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 augustus 2023

Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân bereiden samen met partners (bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen) een aanvraag voor de 5de ronde van de Regio Deals voor. De partijen zien een Regio Deal als dé unieke kans om een flinke impuls te geven aan de opgaven in de regio.

Het is een grote kans om met het Rijk te werken aan een sterke, duurzame en goed bereikbare regio waar de leefbaarheid voorop blijft staan. De Regio Deal zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de partners in de regio (verder) wordt versterkt. Samen werken zij aan het verbeteren van de brede welvaart in Zuidwest Friesland. De brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van de inwoners van de regio.

Grote opgaven lokaal aanpakken, vanuit de mienskip

De brede welvaart is hoog in Zuidwest Friesland, maar de partners zien een aantal grote opgaven waar zij gezamenlijk mee aan de slag moeten om dit ook zo te houden.

De bereikbaarheid van voorzieningen staat onder druk, in het bijzonder de zorg in de kleine kernen. Er zijn zorgen over het behoud van de kwaliteit en het specifieke karakter van de omgeving. En er is een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. De partners hebben deze uitdagingen verwoord in drie pijlers: voorzieningen, leefomgeving en economie.

Voor elk van deze pijlers wordt in de Regio Deal een plan uitgewerkt om de grote opgaven met elkaar aan te pakken. Samen gaan we op zoek naar de oplossing. Daarin is de mienskip volgens de samenwerkende overheden noodzakelijk. De sterke onderlinge verbondenheid is volgens hen een enorme kracht in de regio: mensen kennen elkaar, praten met elkaar en helpen elkaar. Juist in de kleine kernen. Die kracht willen de partijen gebruiken in de uitwerking de aanpak.

Samenwerking Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vanzelfsprekend

Beide gemeenten, het Wetterskip en de provincie zien de samenwerking richting een Regio Deal als logisch gevolg van de samenwerking die er al bestaat. In de regio wordt al jarenlang onder de naam van ‘Gebiedsagenda Súdwesthoeke’ samengewerkt. Hier doen veel partners uit de regio aan mee. Deze Regio Deal is een goede eerste stap om te komen tot een blijvend programma voor regionale ontwikkeling en om een langdurige samenwerking met het Rijk aan te gaan.

Voordat het zover is dat concrete projecten opgezet en uitgevoerd worden, wordt de aanvraag op hoofdlijnen voorbereid. Nadat het ministerie een besluit heeft genomen over de aanvraag, gaan de Friese partners samen met het ministerie en de mienskip de opgaven uitwerken tot specifieke projecten.

Inzet is investering van 35 miljoen euro

In totaal heeft het Rijk voor deze aanvraagronde 384 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 5e ronde van de Regio Deals. Zuidwest Friesland zet met de aanvraag in op een totale investering van 35 miljoen euro. Voorwaarde is dat de regio de helft van de investering voor haar rekening neemt. Dit leggen de colleges van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân aan hun gemeenteraad voor. Zij nemen later een besluit over het beschikbaar stellen van gelden vanuit de gemeente. De regio verwacht in voorjaar van 2024 duidelijkheid te krijgen of de deal wordt toegekend. Als de deal wordt toegekend, dan wordt deze daarna verder met alle betrokken partijen en partners worden uitgewerkt.

Het laatste nieuws