Spreekuur Funderingsloket Fryslân in Joure

Dit nieuwsbericht is verlopen.
16 mei 2024

Op donderdag 23 mei van 10 uur tot 12 uur houdt het Funderingsloket Fryslân een inloopspreekuur bij de Oranjerie (Grienedyk 6) in Joure. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners van gemeente De Fryske Marren zonder afspraak binnen komen lopen om funderingsvragen te stellen.

Over het Funderingsloket Fryslân

Het Funderingsloket Fryslân is een samenwerking van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en acht Veenweidegemeenten. Het loket is een centrale plek waar antwoorden te vinden zijn over funderingsproblemen, -onderzoek en -herstel. Ook wordt er informatie gedeeld over subsidieregelingen en financiering van funderingsherstel. Het loket is bereikbaar via www.funderingsloket.frl.

Naast online informatie wordt ook hulp en ondersteuning geboden. De medewerkers van het loket zijn bereikbaar voor vragen en advies. Dit kan zowel via de website, email (info@funderingsloket.frl) als met een afspraak op locatie. Daarnaast worden de komende tijd spreekuren gehouden in het veenweidegebied.

Het laatste nieuws