Stand van zaken rond plannen Defensie voor munitieopslag nabij Lemmer

31 mei 2024

Gemeente De Fryske Marren heeft eerder dit jaar een zienswijze ingediend op het mogelijke plan van het ministerie van Defensie om in de weilanden bij Lemmer, Bantega, Echten en Oosterzee een munitieopslag te realiseren. Deze locatie is één van de locaties die in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma voor Defensie’ (NPRD) zijn genoemd. Defensie gaat deze locatie verder onderzoeken.

Locatie nabij Lemmer

Het ministerie van Defensie gaat nader inzoomen op een locatie nabij Lemmer. Het door Defensie beoogde gebied is plusminus 22 hectare groot. Ook mogen in de directe omgeving geen of nauwelijks woningen staan. De inzoomlocatie nabij Lemmer voldoet in principe aan deze uitgangspunten. Naast deze locatie worden andere alternatieven onderzocht. Op de door Defensie te kiezen locatie worden containers met munitie gestald.

Vervolg

Het ministerie van Defensie heeft alle ontvangen zienswijzen voorzien van een reactie. Na beoordeling van de zienswijzen wordt door Defensie een milieueffectrapportage opgesteld. Dit is een rapportage, waarin de effecten van de munitieopslag voor de omgeving in kaart worden gebracht. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar veiligheid.

Daarnaast is er dan ruimte voor een informeel participatietraject waarbij Defensie een voorlichting geeft over alle mogelijke ontwikkelingen per provincie. Daar is ook ruimte om vragen te stellen en/of zorgen kenbaar te maken. Voor Fryslân is deze voorlichting op 11 juli, in het WTC te Leeuwarden.
Naast dit informele participatietraject wordt doorgegaan met het formele proces. Zo levert Defensie eind dit jaar een Conceptnotitie Ruimte voor Defensie op én een milieueffectrapportage. Op beide documenten kan gereageerd worden via een zienswijze.

Rol gemeente De Fryske Marren

Het ministerie van Defensie is eigenaar van dit proces. De gemeente heeft geen grondeigendommen in het zoekgebied nabij Lemmer. De gemeente volgt het proces en bekijkt nauwlettend de gevolgen van de verdere uitwerking door Defensie. Gemeente De Fryske Marren zoekt hiervoor ook de samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, die ook betrokken is bij dit proces.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van Defensie. Vanaf maandag 3 juni 2024 is hier een speciale projectpagina ingericht over de plannen van Defensie voor de munitieopslag.

Bron foto: Ministerie van Defensie

Het laatste nieuws