Afsluiting snelweg A7

De A7 tussen Joure en Sneek is, vanaf de afslag Joure-West, in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Oorzaak van de afsluiting is grondwater wat het asfalt in de Prinses Margrietkanaaltunnel omhoog duwt. Het verkeer wordt omgeleid via Heerenveen en Leeuwarden.

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in december duizenden grote zandzakken in de tunnel gelegd. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de tunnelmoten niet (verder) omhoog komen.

Rijkswaterstaat gaat alle grondankers van de tunnel controleren. Het herstel duurt naar verwachting zes maanden.

Bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zijn hierover (blijvend) met elkaar in gesprek. De urgentie en de behoefte om tot een goede gezamenlijke oplossing te komen is bij alle partijen groot.

Route Joure-Sneek via Uitwellingerga

Als gevolg van de toegenomen drukte op de parallelweg tussen Joure en Sneek is de brug bij Uitwellingerga erg hard achteruit gegaan. Hier zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Verkeerslichtinstallatie voor fietsers: om de fietsoversteek ter hoogte van de Pontdyk – naar Aldewei vanuit Langeweer – veiliger te maken wordt een verkeerslichtinstallatie met drukknop geplaatst door Rijkswaterstaat. Deze moet op 9 januari 2023 werkzaam zijn.
  • Het asfalt van de brug wordt op vrijdag 6 januari 2023 vervangen. Hierdoor is de brug afgesloten tussen 7.00 en 17.00 uur.
  • Er geldt een maximale snelheid van 30 km/u op de brug Uitwellingerga om verdere schade aan het asfalt te voorkomen.
  • Er is een verkeersregelinstallatie geplaatst bij de brug Uitwellingerga om het verkeer goed te doseren.
  • Er geldt een inhaalverbod op de parallelweg
  • Er zijn attentieborden geplaatst bij fietsoversteek Sewei, ter hoogte van de sportvelden

Contact

U kunt met uw vragen over de afsluiting van de A7, brug Uitwellingerga of Spannenburg terecht bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, bereikbaar via: 0800 – 8002.