Afvalcoaches

De gemiddelde inwoner van onze gemeente gooit jaarlijks nog 132 kilo restafval weg. Onze gemeente zet in op maximaal 60 kilogram per inwoner. Met ongeveer 52 procent aan herbruikbare grondstoffen in het restafval lijkt dat een realistische doelstelling. Onze afvalcoaches gaan hiervoor graag met u in gesprek. Bijvoorbeeld op het milieuterrein, op scholen en bij u in de straat tijdens het legen van uw container.

We weten dat het niet altijd eenvoudig is om afval goed te scheiden en minder restafval over te houden. Onze afvalcoaches helpen u daarom graag bij het scheiden van uw afval, zodat uiteindelijk zo weinig mogelijk restafval overblijft en dus wordt verbrand. Onze afvalcoaches zijn Lisanne Elzinga en Mieke van der Wal.

Wat doet een afvalcoach precies?

Een afvalcoach is vooral in de wijk te vinden en heeft contact met de inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Ze kijken wat er juist wel en niet goed gaat bij het afval scheiden in de containers. Ook kijken de afvalcoaches naar de omgeving, bijvoorbeeld of er zwerfafval op straat ligt. Wat leeft er in de gemeente wat betreft de afvalinzameling en waar loopt u, als inwoner, tegenaan bij het scheiden van afval. Onze afvalcoaches zijn het aanspreekpunt voor al dit soort vragen en denken actief met u mee in oplossingen.

Hoe kan een afvalcoach u helpen?

Onze afvalcoaches helpen u graag met allerlei tips over afval scheiden, het verminderen van restafval én vragen over wat er naar de milieustraat kan. Door het geven van tips die in elk huishouden toe te passen zijn, zodat u gemakkelijker uw afval kunt scheiden. Wat kan er bijvoorbeeld wel of niet in de gft-container? Misschien lukt het om de restafvalcontainer minder vaak aan  te bieden door gebruik te maken van slimme tips. Ze gaan hier graag over met u in gesprek! De afvalcoaches hopen dat ze samen met u actief kunnen bijdragen aan een snellere en soepelere overgang naar een circulaire gemeente zodat alle grondstoffen volledig recyclebaar zijn.

Video’s afvalcoaches

Afvalcoach Lisanne

Afvalcoach Mieke

Afvalcoach Mieke en Lisanne – textiel apart inzamelen

Contact met onze afvalcoaches?

Op straat, bij bijeenkomsten en evenementen en bij u in de buurt kunt u ze tegenkomen. Zelf een afspraak maken voor een gesprek kan ook. Dit kan door te bellen naar 14 05 14 waar u vraagt naar de afvalcoach. De afvalcoach komt dan bij u thuis of geeft telefonisch advies.