Afvalcampagne

Dit hoort er in een grijze container

Gooi alleen afval in de grijze container dat er in hoort. Het volgende kunt u in de grijze container gooien:

Door het scheiden van bioafval (groente-, fruit-, tuinafval (gft) en etensresten), oud papier, textiel, glas en afval voor het milieuterrein, kunt u ervoor zorgen dat u minder afval in uw grijze container hebt en zo meer ruimte overhoudt.

In onderstaande video laten we zien wat er wel en juist niet in een grijze container thuishoort.