De archeologische opgraving is alleen uitgevoerd op de plekken waar de bodem geroerd ging worden. Dus daar waar kabels en leidingen werden gelegd en waar het parkeerterrein werd ingericht. Over het algemeen hoefde er niet heel diep gegraven te worden. Alleen waar de nieuwe riolering is aangelegd zijn diepere lagen van de begraafplaats doorsneden.

Alleen de bovenste laag van de begraafplaats is onderzocht door de archeologen. We weten dat dit de jongste graven zijn. Het was een gewoonte om graven te stapelen vanwege de beperkte ruimte. Omdat de rioolsleuf dieper ging weten we dat onder deze laag een oudere laag met begravingen aanwezig is. Het is goed mogelijk dat hieronder nog een oudere laag begravingen ligt. Deze graven liggen nog op dezelfde plek onder het Haskeplein en kunnen hier ongestoord blijven liggen.

Graafmachine graaft grond af onder toezicht van medewerkers
Grondlagen
Meerdere graven naast elkaar met skeletten