Er zijn in De Fryske Marren vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De graven op deze begraafplaatsen worden uitgegeven en beheerd door de gemeente.

Begraafplaatsen in De Fryske Marren

Vijftien plaatsen om te gedenken. Al onze begraafplaatsen vindt u op de kaart op deze pagina. Wilt u meer weten over een van deze begraafplaatsen? Klik op een van de locaties, gemarkeerd met een kruisje.

Tarieven begraven

De tarieven en begripsomschrijvingen voor 2022 staan in de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Heeft u vragen?

Bel voor meer informatie met telefoonnummer 14 05 14, of stel uw vraag via ons contactformulier.

Rechthebbenden van graven gezocht

Bent u rechthebbende of nabestaande van één of meerdere graven op onderstaande begraafplaatsen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 05 14 en vraag naar de begraafplaatsadministratie.

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Akmarijp

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/A/1

Gezina Yestra

8-4-1972

-/-/A/2

Hermina Alexandrina Johanna Kramer

10-3-1932

-/-/A/3

Marten Yestra

1-2-1949

-/-/B/5

Hielkje Bulstra

16-11-1951

-/-/B/1

Reinskje Speelmans

26-11-1938

-/-/B/2

Harmen Siebouts Bulstra

6-6-1940

-/-/B/14

Hiltje Hanzes Veldstra

5-2-1922

-/-/B/15

Hylke Dijkstra

15-6-1982

-/-/B/22

Sijtze Dirk Bijlsma

12-11-1952

-/-/B/23

Jitske van der Leij

27-11-1970

-/-/B/3

Elisabeth de Jong

7-5-1953

-/-/B/4

Hendrik van der Meulen

18-6-1942

-/-/D/2

Antje de Vries

1-3-1968

-/-/D/22

Klaaske Kuipers

28-11-1966

-/-/D/23

Klaas Kuipers

29-5-1965

-/-/D/24

Geertje de Jong

6-8-1971

-/-/E/17

Antje Hoekstra/Attje van der Meulen

9-1-1925/30-9-1983

-/-/E/18

Harmen van der Meulen

3-8-1973

-/-/E/19

Samme Adema

12-5-1961

-/-/E/20

Aaltje van der Meulen

19-10-1954

-/-/E/2

Harmke de Jager

2-4-1953

-/-/E/3

Kornelis Schaap

7-1-1927

-/-/F/24

Douwe van der Meulen

4-2-1985

-/-/F/1

Gerben Bergsma

23-12-1943

-/-/F/2

Jarig Bergsma

22-2-1949

-/-/F/3

Wiepkjen Zijlstra

23-1-1955

-/-/F/16

Pieter Bergsma

25-8-1951

-/-/F/17

Janke Koornstra

29-11-1969

-/-/G/14

Pieter Hoekstra

20-9-1952

-/-/G/15

Geesje Noppert

27-4-1959

-/-/G/18

Klaas Hoekstra

24-5-1977

-/-/H/2

Akke de Groot

15-1-1937

-/-/H/3

Hans Landstra

16-11-1969

-/-/H/8

Reinder Hoornstra

17-2-1947

-/-/H/9

Sjieuwke Nieuwenhuis

16-1-1968

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Bantega

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/1/11

Grietje Meijer/Harmke Meijer/Trijntje Scheenstra

3-7-1926/3-7-1926/3-11-1954

-/-/1/12

Jentje Meijer/Hendrik Meijer

11-11-1927/21-10-1960

-/-/3/2

Jantje Vledder

24-10-1940

-/-/4/10

Jantje Kluitenberg

28-7-1966

-/-/4/11

Lammert ter Heide

14-7-1935

-/-/5/7

Egbert van Heerde

25-10-1941

-/-/5/10

Roelofje Kluitenberg

20-12-1965

-/-/5/11

Roelof Brandsma

13-4-1936

-/-/5/12

Hendrikus Theodorus Lentjes

21-10-1980

-/-/6/11

Andries Ruiter

8-7-1986

-/-/8/9

Anne de Vries

8-9-1946

-/-/8/10

Jantje de Vries

3-2-1939

-/-/8/11

Aaltje Mulder

1-12-1950

-/-/10/4

Roelofje Luik

19-1-1982

-/-/10/11

Auke de Vries

17-1-1989

-/-/10/12

Aaltje de Hoop

9-2-1972

-/-/10/13

Derk van Heerde

21-5-1943

-/-/11/7

Jannetje van Heerde

24-3-1946

-/-/11/8

Jan Mast

22-12-1956

-/-/12/4

Harm de Vries

1-2-1947

-/-/12/5

Jan van der Wal

2-2-1948

-/-/12/12

Ybeltje Hiddinga

29-5-1962

-/-/12/13

Arjen de Vries

7-5-1965

-/-/14/9

Anna Slump

26-11-1980

-/-/14/10

Kornelis de Heij

2-11-1962

-/-/16/3

Nanne Koopmans

11-1-1974

-/-/16/8

Femmigje Gatsonides

9-10-1983

-/-/16/9

Auke Hartstra

16-12-1956

-/-/17/4

Hendrika Hoekstra

2-12-1950

-/-/17/5

Sipke Akkerman

8-7-1970

-/-/19/3

Arend Vledder

9-7-1958

-/-/19/4

Nennigje Meester

28-7-1957

-/-/19/7

Jantje Boezerooij

15-4-1953

-/-/19/8

Cornelis Ruiter

7-8-1982

-/-/19/9

Froukje Luik

1-3-1951

-/-/20/4

Grietje Ruiter

15-12-1984

-/-/20/5

Arend Doeven

22-8-1961

-/-/20/6

Jitske Mulder

25-5-1979

-/-/20/7

Jan de Vries

2-2-1957

-/-/20/10

Anne de Vries

11-5-1953

-/-/20/11

Hiltje de Ruiter

10-6-1988

-/-/20/12

Berbertje de Vries

17-1-1956

-/-/20/13

Egbert van der Molen

10-5-1964

-/-/21/4

Hendrikje Ruiter

5-2-1979

-/-/21/5

Hessel Luik

7-4-1967

-/-/21/8

Martje Pen

11-1-1969

-/-/21/9

Sjoerd de Vries

29-10-1957

-/-/22/10

Gerben Faber

22-9-1974

-/-/22/11

Geert Faber

29-8-1957

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Harich

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/A/E/3

Jentje Sietsma

22-11-1972

-/A/E/4

Elizabeth Gerlofs

30-9-1989

-/A/E/16

Hendrik Klijnsma

27-5-1980

-/A/E/17

Grietje de Jong

13-1-1977

-/A/G/27

Andries Gouma

4-6-1977

-/A/G/28

Antje Veenstra

1-5-1989

-/A/I/14

Johannes Jongstra

16-1-1988

-/A/I/15

Antje Valk

1-5-1983

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Langweer

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/A/19

Fokje van Eijck

26-7-1968

-/-/A/5

Rinske Boelsma

9-8-1950

-/-/A/6

Theeuwes de Vries

26-11-1959

-/-/A/7

Rinske van der Goot

4-9-1965

-/-/A/8

Sipke Bakker

23-11-1951

-/-/A/9

Gaitske Visser

25-12-1951

-/-/A/10

Paulus de Boer

28-2-1959

-/-/A/25

Hinke Algra

6-10-1954

-/-/A/26

Pabe Wiersma

30-12-1953

-/-/A/27

Eelkjen Koopmans

20-5-1954

-/-/A/28

Haring Zijlstra

21-6-1954

-/-/A/29

Sjoerdtje de Boer

25-11-1954

-/-/A/30

Popke de Boer

5-5-1980

-/-/A/31

Frieda Sophie Granziska Nottmeijer

20-9-1957

-/-/A/32

Baukje van der Zwaag

23-1-1955

-/-/B/12

Jikke de Jong

13-7-1961

-/-/B/13

Jetske de Jong

29-9-1981

-/-/B/26

Hendrik Visser

28-10-1959

-/-/B/27

Trijntje Dijkstra

31-10-1968

-/-/B/32

Jacob Pijpker

26-4-1968

-/-/B/33

Lolkje van der Veen

27-7-1982

-/-C/32

Richtje Visser

26-4-1969

-/-C/33

Klaas de Jong

9-5-1966

-/-/D/1

Sake Smid

5-10-1971

-/-/D/2

Sipkje Feenstra

14-1-1975

-/-/D/16

Aaltje Sietsema

2-8-1969

-/-/D/17

Jan Brandsma

24-1-1972

-/-/D/25

Jochum de Jong

8-2-1968

-/-/D/26

Japkjen de Vries

18-3-1979

-/-/D/29

Gerrit van der Veen

3-1-1973

-/-/D/30

Pietje Bast

8-6-1977

-/-/D/31

Willemke Knol

7-9-1967

-/-/D/32

Laurens Vermaning

31-5-1969

-/-/D/33

Douwe Visser

23-12-1973

-/-/D/34

Saakje van der Wal

3-8-1967

-/-/E/33

Adriana Louise Huberta van Es

10-11-1980

-/-/E/34

Reinder Rudolf Venekamp

7-12-1975

-/-/E/35

Hiltje Toering

19-1-1976

-/-/E/36

Sierk Plantinga

21-5-1980

-/-/F/3

Age de Jong

8-5-1981

-/-/F/30

Boukje Visser

23-6-1977

-/-/F/31

Wietske Visser

27-1-1992

-/-/F/34

Trijntje Woudstra

12-11-1981

-/-/F/35

Klaas Snijder

14-12-1980

-/-/F/40

Johannes Schippers

16-6-1976

-/-/F/41

Jantje Terband

8-1-2003

-/-/G/17

Wietze de Boer

27-1-1986

-/-/G/22

Hendrikje Hornstra

15-2-1985

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Mirns

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/N/2

Frederika Marina Quak

23-9-1996

-/-/N/3

Hanneke Willy Postma

11-5-1995

-/-/N/4

Gezina Frida Draafsel

9-11-1975

-/-/N/5

Jacob Albert Postma

18-7-1991

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Nijemirdum

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

ZUID/G/19

Richtje Herresma

30-1-1974

ZUID/G/20

Pieter Otter

20-6-1983

ZUID/J/19

Eile Stegenga

25-10-1997

ZUID/J/20

Rink schilstra

16-7-1998

ZUID/N/11

IJpke Veldhuis

26-6-1974

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Oldeouwer

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/EF/4

Neeltje Hoogeboom

11-4-1931

-/-/EF/5

Pieter Meijer

2-5-1942

-/-/FG/3

Barteld van der Berg

21-5-1945

-/-/FG/4

Fokje de Jong

12-7-1952

-/-/GH/13

Wietske van der Zee

11-4-1974

-/-/IJ/9

Roelof Wever

10-4-1959

-/-/JK/3

Rinke van den Berg

12-6-1931

-/-/JK/4

Saakje de Jonge

1-11-1941

-/-/IJ/10

Ieke Moerman

3-4-1978

-/-/JK/18

Akke Postma

6-2-1949

-/-/JK/19

Jacob Postma

25-9-1956

-/-/JK/22

Harm van der Wal

5-9-1970

-/-/JK/23

Klaasje van der Wal

11-3-1971

-/-/JK/24

Leentje van der Wal

21-4-1982

-/-/KL/14

Klaas Poepjes

10-3-1932

-/-/KL/15

Grietje Poepjes

26-8-1937

-/-/LM/9

Johannes Poepjes

3-7-1970

-/-/LM/10

Geertje van der Wal

13-11-1963

-/-/NO/1

Hendrikje van den Berg

29-7-1948

-/-/NO/2

Klaas Mast

7-2-1951

-/-/NO/3

Aaltje Meijer

25-3-1956

-/-/NO/4

Jan de Roo

21-9-1968

-/-/OP/1

Barteld Vis

31-10-1944

Rechthebbenden van graven gezocht op begraafplaats Snikzwaag

Grafnummer

Naam overledene

Overlijdensdatum

-/-/B/1

Gerben Lieses Zwart

25-3-1953

-/-/B/2

Sietske Beetsma

14-3-1955

-/-/B/8

Hendrikjen de Boer

22-1-1940

-/-/C/7

Foppe Huitema

10-3-1968

-/-/C/8

Akke Popma

11-4-1955

-/-/F/4

Jelle Veenstra

27-12-1978

-/-/G/7

Fetje Lieses Zwart

20-2-1899

Nieuwsberichten