De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. De huidige constructie en gebruikte materialen zorgen voor te hoge onderhoudskosten, zodat de gemeenteraad heeft besloten om de brug te vervangen door een duurzame, onderhoudsvriendelijke variant. Onze gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor. Samen kijken we naar wensen, ideeën en haalbaarheid voor de vorm, het materiaal en de randvoorwaarden voor de nieuwe brug.

In de coronaperiode is met de besturen van wijkvereniging Skipsleat en buurtvereniging De Wyldehoarne overlegd over de vervolgaanpak. Op de eerste bewonersavond zijn we met een grote groep buurtbewoners aan het schetsen geweest. Randvoorwaarden en wensen voor de te vervangen brug kwamen hier aan de orde. Door de coronaperiode kon de vervolg-bewonersavond die gepland was in maart 2020, niet doorgaan. In overleg met de buurt is daarom gekozen voor een digitale bewonersavond, met een presentatiefilm en een online bewonersenquête.

Balans tussen wensen, ontwerp en kosten

Doel hiervan was het bespreken en maken van de vervolgkeuzes, zoals de breedte en hoogte van de brug, lengte (overspanning) van de brug, materiaalgebruik, doorstroming van het water en al dan niet een iconisch element. De keuzes zijn van invloed op elkaar en wilden we samen met de bewoners maken. De bewoners gaven in de enquête bijvoorbeeld aan dat de breedte van 2,60 meter gelijk kan blijven, de doorvaar/schaatshoogte bij voorkeur 1,80 meter en dat openheid, verlichting en duurzaamheid belangrijk zijn, naast een iconisch element. Op basis van de voorkeuren van de bewoners zijn we vervolgens, samen met ontwerpbureau IPV Delft, in februari 2021 aan de slag gegaan met een ontwerp voor de nieuwe brug. Doel is om een optimale balans te vinden tussen kosten, wensen, hergebruik van materialen en (iconisch) ontwerp.

In juli 2021 presenteren we het ontwerp van de nieuwe brug aan de bewoners van de beide wijken.