De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. De huidige constructie en gebruikte materialen zorgen voor te hoge onderhoudskosten, zodat de gemeenteraad heeft besloten om de brug te vervangen door een duurzame, onderhoudsvriendelijke variant. Onze gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor. Samen kijken we naar wensen, ideeën en haalbaarheid voor de vorm, het materiaal en de randvoorwaarden voor de nieuwe brug.

Vervolgaanpak

Begin juli 2020 is overlegd met het bestuur van wijkvereniging Skipsleat en buurtvereniging De Wyldehoarne over de vervolgaanpak van het vervangen van de fiets- en wandelbrug tussen de beide wijken in Joure. Op de bewonersavond in november 2019 zijn we samen met een grote groep buurtbewoners aan het schetsen geweest. Randvoorwaarden en wensen voor de te vervangen brug kwamen hier aan de orde. Door de coronaperiode kon de vervolg-bewonersavond die gepland was in maart, helaas niet doorgaan. In overleg met de besturen van de beide verenigingen kijken we nu naar het vervolg en bereiden we een digitale bewonersavond voor, waarin we verder gaan met het maken van keuzes.

Doel van de bijeenkomst na de zomer is het bespreken van de vervolgkeuzes, zoals de breedte en hoogte van de brug, lengte (overspanning) van de brug, materiaalgebruik, doorstroming van het water en al dan niet een iconisch element. De keuzes zijn van invloed op elkaar en gaan we samen met de bewoners maken. Op basis van de voorkeuren van de bewoners, gaan we vervolgens aan de slag met een bouwtekening voor de nieuwe brug.