Als gemeente De Fryske Marren zijn wij bewust bezig met de energietransitie en onze bijdrage aan duurzaamheid. Om concreet stappen te zetten en meetbare resultaten te behalen, hebben wij onder andere als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument waarmee wij onze eigen CO2-uitstoot in kaart kunnen brengen. Ook geeft de CO2-prestatieladder ons inzicht waar wij de CO2-uitstoot kunnen verminderen. De CO2-prestatieladder heeft 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen;
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren;
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen;
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten;
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Nieuwsbrief duurzaamheid - juni 2021

Ook in 2021 is de gemeente actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Onze reductie wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In de eisen van deze certificering komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie naar voren.

Onze ambitieuze reductiedoelstelling houdt in dat we het volgende willen realiseren:

 • 63% CO2-reductie in de periode van 2017 tot en met 2022

Dit is een realistische maar ambitieuze doelstelling. Dit betekent dat we de komende jaren inzet moeten tonen om de doelstelling te realiseren. Op dit moment hebben wij 42% reductie weten te realiseren in 2020 t.o.v. 2017.

Onze CO2-footprint over 2020

In 2020 hebben wij 912 ton CO2 uitgestoten. In onderstaande tabel hebben wij inzichtelijk gemaakt waar onze CO2-uitstoot door wordt veroorzaakt. We zien een duidelijke afname in gas- en elektraverbruik welke deels verklaarbaar is door het jaar met COVID-19.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Toekomst

Het afgelopen jaar zijn wij medio februari overgegaan op een duurzame variant van diesel. In 2021 verwachten wij hier nog een extra reductie van 5% mee te veroorzaken. Ook proberen wij waar mogelijk over te gaan op elektrische voertuigen. Komend jaar focussen wij o.a. op het verduurzamen van onze dienstreizen en het verder uitdiepen van onze reductiekansen en genomen maatregelen op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Eigen bijdrage

Wij vragen iedereen om mee te denken. Zo organiseren wij structureel overleggen met ons projectteam CO2-Prestatieladder. We proberen zoveel mogelijk te communiceren over onze voortgang én organiseren informatiesessies voor onze onderaannemers.

Dit doen we om onze CO2-uitstoot nog verder te kunnen verlagen. Heeft u zelf een idee hoe wij nog verder kunnen verduurzamen? Laat dit dan weten via info@defryskemarren.nl.


Nieuwsbrief duurzaamheid - 2020-1

Ook in 2020 is de gemeente actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Onze reductie wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In de eisen van deze certificering komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie naar voren.

Onze ambitieuze reductiedoelstelling houdt in dat we het volgende willen realiseren:

 • 63% CO2-reductie in de periode van 2017 tot en met 2022

Dit is een realistische maar ambitieuze doelstelling. Dit betekent dat we de komende jaren inzet moeten tonen om de doelstelling te realiseren. Middels deze nieuwsbrief brengen geven wij jullie een tussentijdse update van onze voortgang op de het reduceren van onze CO2-footprint.

Update: 2020-1

 • In het eerste half jaar van 2020 hebben wij 62 ton CO2 uitgestoten binnen de categorie van dienstreizen. Het gaat hier om gedeclareerde kilometers en kilometers welke met het OV worden gemaakt. Marijn Kamerling is druk bezig met analyseren van deze data. Welke collega’s hebben nu het grootste aandeel in de declaraties van dienstreizen? Samen gaan we kijken hoe we deze kilometers op een efficiënte manier kunnen verduurzamen.
 • In het eerste half jaar van 2020 hebben wij 4,5 maand gebruik gemaakt van HVO-100 diesel. Dit houdt in dat wij een flinke reductie zien in onze CO2-footprint op onze uitstoot door de dieselvoertuigen. Op onze werf staat een tank waaruit deze brandstof wordt getankt.
 • In het eerste half jaar hebben wij 98,2 ton CO2 uitgestoten binnen de categorie gasverbruik. Wij maken gebruik van biogas uit stortgas. We verwachten in het tweede half jaar van 2020 een flinke afname van ons gasverbruik gezien de COVID-19 situatie.

Belangrijkste CO2-Maatregelen

Om onze doelstelling te realiseren zijn een aantal CO2-reducerende maatregelen opgesteld. Samen met het projectteam hebben we maatregelen opgenomen die ervoor gaan zorgen dat we deze reductie gaan behalen. De komende twee jaar zal de focus liggen op de volgende maatregelen:

 • Toepassen van een biodiesel;
 • Verduurzamen van het vastgoed;
 • Verduurzamen van de dienstreizen;
 • Verduurzamen van ons wagenpark middels o.a. elektrisch vervoer.

Eigen bijdrage

Wij vragen iedereen om mee te denken. Zo organiseren wij structureel overleggen met ons projectteam CO2-Prestatieladder. We proberen zoveel mogelijk te communiceren over onze voortgang én organiseren informatiesessies voor onze onderaannemers.

Dit doen we om onze CO2-uitstoot nog verder te kunnen verlagen. Heeft u zelf een idee hoe wij nog verder kunnen verduurzamen? Laat dit dan weten via info@defryskemarren.nl.

Te downloaden:

CO2 certificaat niveau 3

CO2 beleid De Fryske Marren 2020

CO2 managementplan 2021

Archief nieuwsberichten 2019

Persbericht 2019

Communicatiebericht mei 2019