Alles over een drank- en horecavergunning voor horecabedrijven bijvoorbeeld: cafés, restaurants en andere commerciële bedrijven met een horecagedeelte.

Aanvragen vergunning horecabedrijf

U regelt een vergunning voor een horecabedrijf via het formulier model A Drank en Horeca. In de bijlage model A - overzicht leidinggevenden voegt u alle leidinggevenden op de vergunning toe.

Wijziging horeca-inrichting

Wilt u de inrichting van uw horecabedrijf veranderen? Waardoor de inrichting niet meer overeenkomt met de eerdere vergunning en gaat dit om een kleine wijziging? Gebruik hiervoor het formulier Drank en Horeca wijziging artikel 30. Voor grote wijzigingen of het veranderen van de ondernemingsvorm gebruikt u het formulier model A Drank en Horeca. Het betreft dan een geheel nieuwe aanvraag.

Eisen horeca-inrichting

  • Het gebouw moet voldoen aan de eisen van het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Het gaat hier onder andere om:
  • Er is minimaal één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35 vierkante meter.
  • De ruimte waar het horecabedrijf is gevestigd is minimaal 2,40 meter hoog, gemeten vanaf de vloer. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten een hoogte hebben van 2,60 meter.
  • Er is binnen de horecalokaliteit een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting aanwezig. Deze staat rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding en heeft een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per vierkante meter vloeroppervlakte. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40 meter.
  • Binnen het horecabedrijf zijn minimaal twee gescheiden toiletten aanwezig. Deze zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de ruimte waar wordt gegeten of gedronken (er moet een halletje zijn).

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden moeten vermeld staan op de bijlage aanhangsel van de vergunning. Heeft u een vennootschap onder firma (vof), dan zijn alle vennoten leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd, tenzij er sprake is van een verklaring van geen feitelijke bemoeienis (dit staat beschreven in artikel 29, lid 2 van de Drank- en Horecawet).

Wijziging leidinggevenden

Het wijzigen van leidinggevenden op een bestaande vergunning regelt u via ons formulier wijziging leidinggevenden. Wilt u een leidinggevende aanmelden dan is een pasfoto en een kopie van het SVH-diploma (of inschrijving register Sociale Hygiene) verplicht.

Eisen eigenaar/leidinggevende

In een commercieel horecabedrijf moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als het bedrijf open is. De leidinggevende moet voldoen aan het vereiste in artikel 8 en 10 Drank- en Horecawet. Bent u uitbater, bedrijfsleider of leidinggevende van een horecabedrijf of slijterij, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om in de bijlage behorende bij de vergunning te kunnen staan.

  • U heeft een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • U bent van onbesproken gedrag.
  • U staat niet onder curatele en u bent niet ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.
  • Een leidinggevende is minimaal 21 jaar.

De eisen aan leidinggevenden staan volledig beschreven in het besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 en besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet. De ondernemer krijgt alleen een drank- en horecavergunning als de leidinggevenden voldoen aan de bepalingen in deze besluiten.

Kosten

De kosten voor een aanvraag of wijziging commercieel horecabedrijf leest u in onze legesverordening.

Te downloaden: