Ondernemen

De kracht van gemeente De Fryske Marren is het aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De aangename balans tussen wonen, werken en recreëren is een kwaliteit die werknemers en werkgelegenheid bindt en toeristen aantrekt. Een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie is één van de onderdelen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, doordat het werkgelegenheid schept en bijdraagt aan het voorzieningenniveau en de uitstraling van De Fryske Marren.

Ruim 5.000 ondernemers

De Fryske Marren hecht veel waarde aan de ruim 5.000 bedrijven die de gemeente rijk is. Bedrijven die vooral tot het midden- en kleinbedrijf behoren. Onze medewerkers van economische zaken hebben veel contacten met de ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en individuele bedrijven.

Collectieve dagen horeca

Contact voor ondernemers

Economische zaken staat klaar voor (startende) ondernemers.

Ondernemersverenigingen

Bekijk hier de ondernemersverenigingen van De Fryske Marren

Vastgoed