Haskeplein en Johannes de Doperkerk

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Balk. Ook het Haskeplein. Er is een nieuwe riolering aangelegd en het plein is heringericht.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat onder het Haskeplein een historische begraafplaats lag. Bij de start van de werkzaamheden van de herinrichting is daarom meteen archeologische begeleiding ingeschakeld. De begraafplaats hoorde bij de voormalige Johannes de Doperkerk die tot 1729 in Balk stond. Ongeveer op de plek waar ’t Haske nu staat. De begraafplaats was tot en met de eerste helft van de 19e eeuw (1800 – 1850) in gebruik.

Johannes de Doperkerk

Over de Johannes de Doperkerk is weinig bekend. Zo weten we niet hoe oud de kerk was. Er is wel een tekening van de kerk uit 1724 van Jacobus Stellingwerff. Deze is van de periode vlak voordat de kerk tegen de vlakte ging.