Uitkomsten van het archeologische onderzoek

De conclusies die we uit het onderzoek kunnen trekken gaan over de bevolking van Balk in pakweg de eerste helft van de 19e eeuw (1800 – 1850). In totaal zijn bij de opgraving bijna 100 skeletten aangetroffen, waarvan er 62 zijn opgegraven. De rest kon in de bodem bewaard blijven. De 48 best bewaarde skeletten zijn onderzocht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het een begraafplaats betreft van een normale populatie. Er zijn graven van mannen, vrouwen en kinderen van diverse leeftijden aangetroffen. Van sommige graven zijn nog resten van de kisten aangetroffen. Verspreid over het gebied zijn diverse handvatten van kisten gevonden.

Mensen hadden redelijk veel aandoeningen

Het onderzoek naar de skeletten wees verder uit dat de mensen redelijk veel aandoeningen hadden: infecties, long- en gewrichtsaandoeningen. Dit toont aan dat de bevolking van Balk rond het begin van de 19e eeuw bestond uit mensen die zwaar lichamelijk werk uitvoerden en dat er ook sprake was van behoorlijke luchtvervuiling. De mensen waren niet arm en hadden de beschikking over voldoende levensmiddelen.

Opvallende vondsten

Er zijn, buiten de skeletten om, maar weinig andere vondsten gedaan die we kunnen toeschrijven aan de begraafplaats. De meest opvallende vondst was die van een glazen flesje. Deze lag bij de knieholte van een skelet van kind van ongeveer 10 jaar oud. Mogelijk heeft dit flesje in de kleren van het overleden kind gezeten. Andere objecten waren:

  • enkele muntjes
  • een vermoedelijke haarspeld
  • een speldje
  • een stukje koperbeslag
  • enkele fragmenten keramiek
  • spijkers

Ook is er een fragment van een grafsteen gevonden. Deze is helaas onleesbaar geworden. Opvallend is dat er verder geen resten van grafstenen zijn gevonden. We denken dat deze na het sluiten van de begraafplaats zijn opgeruimd.