Interreg North Sea WaterWarmth

Gemeente De Fryske Marren is partner binnen het Interreg North Sea WaterWarmth project.

Hierbinnen werken we samen met internationale partners om Aquathermie (warmte uit water) als toekomstige warmtebron voor woningen in te zetten.

Overzicht partners samenwerking

Het dorp Terherne is binnen gemeente De Fryske Marren hierbij een pilotlocatie vanwege de grote potentie door het omliggende water.

Er wordt samengewerkt met Enerzjykoöperaasje De Poask uit het dorp.

De lead partner (coördinator) van het project is de Provinsje Fryslân.

Vanuit Nederland doen verder de gemeente Leeuwarden en de Technische Universiteit Delft mee.

Daarnaast zijn er verschillende internationale partners uit Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken en Zweden bij betrokken.

Logo interreg north sea logo project waterwarmth