Veelgestelde vragen over belastingen

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Bekijk de veelgestelde vragen en vind antwoorden op de meest gestelde vragen over uw belastingaanslag.

Te downloaden:

Nederlandse en Duitse toelichting belastingbiljet

De Nederlandse toelichting op het belastingbiljet (achterzijde van het belastingbiljet) is vertaald naar het Duits. De Duitse en de Nederlandse toelichting vindt u als download onderaan deze pagina.

Waarom krijg ik mijn belastingaanslag niet meer op papier?

Dan heeft u zich aangemeld voor Mijn Overheid, de digitale postbus voor overheidsinstellingen. Bij aanmelding voor Mijn Overheid geeft u toestemming om berichten en nota’s van overheidsinstellingen digitaal te ontvangen. Wilt u de aanslag niet meer digitaal ontvangen? Dit regelt u via Mijn Overheid.

Wat kan ik doen als ik de belastingaanslag niet kan betalen?

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. U vraagt de kwijtschelding aan binnen drie maanden na de laatste betaling op uw aanslag. U kunt bij ons in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerendzaakbelasting. Kijk hiervoor op de pagina kwijtschelding.

Ik heb mijn woning verkocht, waarom moet ik dan OZB betalen voor mijn oude woning?

De aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar gaat uit van de situatie op 1 januari van het jaar. Heeft u na 1 januari uw woning verkocht? Dan krijgt u nog een aanslag onroerendezaakbelasting voor uw oude woning voor het gehele jaar. Deze belasting wordt niet verrekend bij verkoop van de woning. Bij verkoop van de woning verrekent de notaris vaak het eigenaarsdeel van de OZB met de nieuwe eigenaar.

Mijn woning was op 1 januari 2022 nog niet gereed, moet ik nu wel betalen?

Een gebouw waarvan de bouw nog niet gereed is heeft toch al een bepaalde waarde. Voor de waardering kijkt de gemeente naar de situatie van 1 januari 2021 (de waardepeildatum) vermeerdert met de in het jaar 2021 gerealiseerde aanbouw. De situatie op 1 januari 2022 is geïnventariseerd en op basis hiervan wordt de aanslag opgelegd.

Ik word aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden maar ik heb een eenpersoonshuishouden.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend. Het aantal bewoners van een woning op dat moment bepaalt of er sprake is van een eenpersoons-, of meerpersoonshuishouden. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar hebben geen invloed op de te betalen heffing.

Ik heb mijn WOZ-waarde nodig. Hoe kom ik hieraan?

In het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. Uw WOZ-waarde staat op uw belastingaanslag en in het taxatieverslag. In het taxatieverslag leest u op basis van welke onderdelen de taxatie van uw pand is gewaardeerd. Bekijk het taxatieverslag op onze website.

Waar vraag ik mijn taxatieverslag op?

Uw taxatieverslag kunt u opvragen via de pagina taxatieverslag op onze website.

Gratis bezwaar maken?

Er zijn bureaus die aanbieden om het bezwaar voor u te verzorgen. Ze doen dat gratis op basis van no-cure-no-pay. Echt gratis is dit niet. Bij een kleine aanpassing van de WOZ-waarde ontvangen deze bureaus een vergoeding betaald met gemeenschapsgeld. Uw voordeel is dat u enkele euro’s belastinggeld terug ontvangt. In veel gevallen is een fout makkelijk te herstellen, neem contact op met de taxateur van de gemeente en bespreek uw situatie.

Wat moet ik doen bij het overlijden van de eigenaar van een koopwoning?

De gemeente ontvangt de gegevens van het Kadaster. Om gegevens te laten wijzigen registreert u bij uw notaris een verklaring van erfrecht. De notaris geeft dit door aan het kadaster. Vervolgens zal dezelfde wijziging in onze gegevens plaatsvinden. Zo zorgt u er voor dat wij de aanslag naar de juiste persoon verzenden. De notaris brengt u wel kosten in rekening.

Hoe kan ik het (post)adres of tenaamstelling wijzigen?

U kunt dit verzoek per mail indienen. Een verzoek kan soms door wet- en regelgeving niet worden goedgekeurd.