Wet WOZ

In de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat alle panden (en bouwgronden) jaarlijks worden getaxeerd door de gemeente. Alle panden worden getaxeerd naar één waardemoment (waardepeildatum). Voor belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. Voor belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022.

Uw WOZ-waarde staat in het WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van woningen is openbaar en via het WOZ-waardeloket te raadplegen.

Naast de WOZ-waarde toont het loket ook gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het bouwjaar, woonfunctie en de oppervlakte zijn gegevens afkomstig uit de BAG. Kloppen de gegevens in de BAG volgens u niet? Doe dan een terugmelding op de website van het Kadaster.

WOZ-vragenlijst

Heeft u per brief een uitnodiging ontvangen voor het verstrekken van aanvullende vragen voor de waardebepaling, log dan in via ons aangifteportaal en vul de VLOK vragenlijst in.

Inloggen bij de vragenlijst

Als u bent ingelogd dan vult u een geldig e-mailadres in. Als u via de button ‘Ga naar de VLOK vragenlijst’ akkoord geeft dan ontvangt u een mail met een verificatiecode. Deze gebruikt u om toegang te krijgen tot de vragenlijst. Kunt u niet inloggen neem dan contact op met ANG op nummer 085 – 023 90 30.

Wie gebruiken de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt door overheidsinstanties om belastinggelden te innen. Ook andere instanties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en woningcorporaties gebruiken de WOZ-waarde. In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties de waarde gebruiken bij het bepalen van de maximale huurprijs. Een huurder heeft ook belang bij de WOZ-waarde.

Hoe wordt de waarde van een woning bepaald?

Via een methode van vergelijking met verkooptransacties van andere woningen. Er worden transacties gebruikt van woningen die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. Met de verschillen in grootte, bouwperiode, luxe e.a. wordt rekening gehouden. Zie daarvoor het taxatieverslag. Dit is gratis beschikbaar via onze website. In het filmpje wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij het starten van het filmpje kunt u de ondertiteling starten.

Wat gebeurt er als ik de woning verbouw?

Verbouwing in 2022

Is uw woning in 2022 veranderd door een verbouwing dan heeft dit effect op de WOZ-waarde. De taxateur kijkt dan naar de situatie van het pand op 1 januari 2023. Uw woning wordt wel getaxeerd naar het waardemoment van 1 januari 2022.

Verbouwing in 2021

Is uw woning in 2021 veranderd door een verbouwing dan heeft dit effect op de WOZ-waarde. De taxateur kijkt dan naar de situatie van het pand op 1 januari 2022. Uw woning wordt wel getaxeerd naar het waardemoment van 1 januari 2021.

Nieuwe WOZ-waarde

Ook als u niet extra aflost, kunt u misschien rentevoordeel halen. De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw huis is gestegen. Ook dan wordt de ruimte tussen uw hypotheek en de woningwaarde groter en kan uw renteopslag mogelijk omlaag.

Verantwoordingsdocument

Het verantwoordingsdocument geeft een bondige en toch gedetailleerde uitleg van de waardebepaling in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeente De Fryske Marren. Met een verantwoordingsdocument proberen we meer inzage te geven in de totstandkoming van de WOZ-waarde en de beeldvorming over de WOZ te verbeteren.

Te downloaden
Verantwoordingsdocument
Bijlagen verantwoordingsdocument