WOZ‐waarde

Als u op 1 januari 2024 eigenaar bent van een woning dan bevat het aanslagbiljet ook de kennisgeving van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de marktwaarde tenzij er een wettelijke uitzondering geldt. Om de marktwaarde te bepalen gebruikt de gemeente verkoopprijzen van verkochte woningen. De waarde van een woning wordt voor belastingjaar 2024 getaxeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2023.

Ieder jaar wordt deze waarde opnieuw getaxeerd. Als de woningprijzen stijgen dan stijgt ook de WOZ-waarde. Dat is vastgelegd in de wet Waardering onroerende zaken (wet WOZ). De woningprijzen zijn ook in het jaar (2022) voor de waardepeildatum gestegen. 

De WOZ-waarde 2024 stijgt daardoor gemiddeld met 5,5% ten opzichte van 2023. De recreatiewoningen zijn zelfs nog meer in waarde gestegen (gemiddeld 8%). Een gemiddelde stijging kan niet worden gebruikt om een WOZ-waarde op juistheid te toetsen. De woningprijsstijging kan per dorp (of wijk) namelijk sterk verschillen. Hierdoor stijgt een WOZ-waarde van bepaalde woningen ook sterker dan andere woningen.

Wilt u weten welke verkoopprijzen zijn gebruikt bij de taxatie dan kunt u via onze website gratis een taxatieverslag opvragen. In het verslag zijn ook de belangrijkste kenmerken van een woningen geregistreerd zoals grondoppervlak, grootte van de leefruimte en bijgebouwen. Heeft u interesse in hoe de waarde tot stand komt dan is het verantwoordingsdocument voor u interessant. U vindt hierin de gebruikte kengetallen en een gedetailleerde uitleg over de taxatie. Het verantwoordingsdocument vindt u op deze website onder Wet WOZ.