Reinigingsrecht

Heeft u een container in bruikleen voor de afvoer van uw bedrijfsafval dan betaalt u reinigingsrechten. De gemeente zorgt in dat geval voor afvoer van uw afval. U kunt uw bedrijfsafval ook via een erkende particuliere inzamelaar laten afvoeren.

Tarieven reinigingsrecht

2024
240 liter restafvalcontainer (rood deksel)€ 257
240 liter GFT container (groen deksel) € 70
240 liter papiercontainer (blauw deksel) alleen in combinatie met een restafvalcontainergratis
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks (als de inhoud daarvan in één keer met een kolkenzuiger kan worden vervoerd,€ 103
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks (tarief voor elke volgende met de kolkenzuiger vervoerde lading)€ 84

Verordeningen 

De hier genoemde tarieven zijn een samenvatting van de belangrijkste tarieven voor reinigingsrecht. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening reinigingsrechten 2024 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.