Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente.

Tarieven rioolheffing

Rioolheffing wordt ook geheven als u geen rioolaansluiting heeft, maar wel hemelwater en/of afvalwater afvoert. De tarieven zijn gebaseerd op ‘normaal’ gemiddeld gebruik. Bij 200 m3 water of meer betaalt u extra. Het waterverbruik ontvangt de gemeente van uw waterleidingbedrijf (Vitens).
 

OmschrijvingBedrag in 2024
Een persoon€ 125
Meerdere personen€ 214
Recreatief gebruik€ 125
Zonder aansluiting op rioolbuis€ 58
Bedrijfsmatig gebruik€ 119
Extra heffing bij 200 m3 waterafvoer per volle 100 m3€ 92
  • Voert u meer dan 10.000 m3 water af per jaar, dan wordt het tarief per 100 m3 lager, de exacte bedragen staan in de verordening rioolheffing.
  • Peildatum voor het aantal bewoners is 1 januari.

Verordeningen

Deze pagina is een samenvatting van de verordening rioolheffing 2024.