Subsidieregeling internationale betrekkingen

Voor wie is de subsidieregeling internationale betrekkingen bedoeld? 

Deze subsidieregeling is bestemd voor initiatieven uit de samenleving gericht op het stimuleren van uitwisseling van inwoners van gemeente De Fryske Marren met Europese gemeenten waar een  structurele maatschappelijke band mee wordt onderhouden.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor maatschappelijke uitwisselingsinitiatieven, in het bijzonder de uitwisseling van jeugd, op het terrein van structurele internationale contacten binnen Europa. 

Hoe hoog is de subsidie?

Een subsidie bedraagt jaarlijks per aanvrager maximaal € 1.250.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

  • Er wordt geen structurele waarderingsbijdrage verleend;
  • Het college neemt per aanvrager per kalenderjaar maximaal één aanvraag in behandeling.

Lees ook Subsidieregeling Internationale betrekkingen