Veelgestelde vragen subsidies

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, sport, maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten:

Weet u niet zeker of uw activiteit aan de criteria voldoet? Neem dan contact op.

U kunt subsidie aanvragen via het subsidieaanvraagformulier. Dit kan digitaal of op papier. Naast de algemene gegevens vragen wij om een omschrijving van de activiteit (een projectplan) en een begroting met dekkingsplan. Er twee soorten subsidies: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies.

  • Eenmalige subsidie: als uw aanvraag compleet en op tijd ontvangen is, dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen.
  • Jaarlijkse subsidie: als uw aanvraag compleet en op tijd ontvangen is, dan ontvangt u voor 1 januari een besluit.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidie.

  • Jaarlijkse subsidie: Dit is een subsidie die voor een jaar verstrekt wordt voor activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet voor 1 oktober worden ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Voor aanvragen voor het kalenderjaar 2022 betekent dit dat uw aanvraag uiterlijk 30 september 2021 bij ons binnen moet zijn. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 juli 2021.
  • Eenmalige subsidie: dit is een subsidie voor een activiteit die kortlopend is. Ook al vraagt u elk jaar een subsidie aan voor een kortlopende activiteit, dan spreken wij nog steeds over een eenmalige subsidie. Eenmalige subsidies kunnen het hele jaar aangevraagd worden, zolang het beschikbare budget niet is overschreden. De aanvraag moet uiterlijk 2 dan wel 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen. Let op: de beslistermijn is 8 weken. Wilt u op tijd zekerheid of u subsidie krijgt voor uw activiteit vraag de subsidie dan minimaal 8 weken voor de activiteit aan.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij niet in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.

Subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren. Daarnaast heeft de gemeente voor bepaalde beleidsvelden (zoals cultuur, sport, welzijn en maatschappelijke ondersteuning) specifieke voorwaarden opgesteld. Deze specifieke voorwaarden zijn opgenomen in de subsidieregelingen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de pagina subsidievoorwaarden en beleid.

Onder kwetsbare inwoners worden onder andere verstaan: inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, met een stoornis uit het autistische spectrum, met een chronische aandoening, een vroegtijdig schoolverlater, mensen met lage inkomsten en werkzoekenden, kinderen en/of jongeren die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen, mensen die eenzaam zijn.