Subsidieregeling Rijksmonumenten

Voor wie is de subsidieregeling Rijksmonumenten bedoeld? 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met in oorspronkelijke staat houden van molens en/of restaureren van de rijksmonumenten in de gemeente De Fryske Marren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor:

  • Onderhoud van (monumentale) molens in gemeente De Fryske Marren:
  • Restauratie van rijksmonumenten met een publieksfunctie.

Hoe hoog is de subsidie?

Subsidie wordt alleen verstrekt in de volgende twee subsidie categorieën:

  1. Molens: de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per molen per jaar.
  2. Rijksmonumenten met een publieksfunctie: een subsidie bedraagt maximaal 20 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,00 per aanvraag. 

Subsidie is inclusief de eventueel verschuldigde BTW. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Er wordt geen subsidie toegekend indien voor hetzelfde pand in de voorafgaande periode van 5 jaar subsidie is toegekend.

Lees ook Subsidieregeling Rijksmonumenten