Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten

Voor wie is de subsidieregeling Advies eigen woning bedoeld?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de door het college aangewezen deelnemende adviesbedrijven. De deelnemende adviesbedrijven zijn op de website van Tûk Wenjen genoemd en verzorgen een adviesgesprek.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

  1. De subsidie bestaat uit een advies voor aanvullende adviesproducten zoals omschreven op de website van Tûk Wenjen onder “adviesproducten voucher regeling”. Een woningeigenaar is afnemer van het adviesgesprek en levert bij het gesprek een vouchernummer aan, die hij/zij heeft verkregen via de website van Tûk Wenjen. 
  2. Kleine uitvoerende maatregelen waarmee tegen lage kosten relatief veel besparing op energieverbruik kan worden behaald. 

Hoe hoog is de subsidie?

Het totaalsubsidieplafond van de vernieuwde subsidieregeling ‘Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten’ 2022-2023 bedraagt € 35.000. Dit is exclusief de vorige vastgestelde subsidieregeling ‘Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten’.

  1. Het adviesbedrijf bepaalt zelf de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag, maar max. € 2.000 per aanvraag. Voordat een nieuwe subsidieaanvraag wordt ingediend, zal het adviesbedrijf zorgen dat de reeds verleende subsidie 75% benut is. Dit geldt inclusief voor het reeds verleende subsidie in 2021. Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal ingeschatte adviesgesprekken met de hieraan verbonden kortingen.
  2. Het bedrijf dat de kleine uitvoerende maatregelen verzorgt, kan de subsidie in 2 delen aanvragen. De eerste aanvraag is € 5.000. Wanneer 75% van de verleende subsidie is benut kan het tweede deel van de subsidie worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Een (advies)bedrijf mag meerdere keer per jaar subsidie aanvragen, tot 1 oktober 2023 of totdat het plafond wordt bereikt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Het adviesbedrijf is zelf verantwoordelijk om bij te houden hoeveel gesprekken gevoerd kunnen worden binnen het verkregen subsidiebedrag.

Het adviesbedrijf mag het adviesgesprek uitsluitend verlenen aan eigenaren van de woning waarover het advies wordt gegeven.

Het bedrijf dat de kleine uitvoerende maatregelen verzorgt is zelf verantwoordelijk bij te houden bij hoeveel woningen deze maatregelen binnen het verkregen subsidiebudget kunnen worden uitgevoerd.

Let op! Deze subsidie vereist verantwoording

De aanvraag tot vaststelling zal voor 31 december 2023 ingediend worden en betreft het reeds verleende subsidie in 2021 en de ontvangen subsidie in 2022 en 2023.

Lees ook Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten op overheid.nl.