Taxatieverslag

De gemeente bekijkt elk jaar wat de waarde is van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. Hier wordt een taxatieverslag van gemaakt. Dit verslag met daarin de WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap u moet betalen.

Taxatieverslag woning inzien

U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien met behulp van uw DigiD. U logt daarmee in op Mijn De Fryske Marren. Het onderdeel van onze site waar u zowel uw taxatieverslag als uw belastingaanslag kunt inzien.

Let op: u gebruikt de DigiD code van de persoon op het aanslagbiljet.

Ook via MijnOverheid

Heeft u zich aangemeld via Mijn Overheid? Dan is het ook mogelijk om uw taxatieverslag te downloaden via het landelijke MijnOverheid.

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Taxatieverslag voor niet-woningen

Bent u in het bezit van een bedrijfspand of een ander pand dat geen woning is, dan kunt u het taxatieverslag downloaden via onderstaande link.

Voor het inloggen gebruikt u het aanslagnummer en het aanslagbedrag. U voert het complete aanslagbedrag in, dit staat op uw aanslagbiljet. Het complete aanslagbedrag is inclusief de cijfers achter de komma. Het invoeren van de komma is niet nodig.

Let op: Als het bedrijfspand in eigendom/gebruik is bij een natuurlijk persoon dan moet u het taxatieverslag opvragen via het taxatieverslag woning. U heeft namelijk uw DigiD code nodig.