Overlijden

De aangifte van overlijden wordt bijna altijd geregeld door een uitvaartverzorger. Voor meer algemene informatie hierover kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Aangifte van overlijden

Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartondernemer die u heeft ingeschakeld dat. Deze persoon weet precies wat daarvoor nodig is.

Informatie voor uitvaartverzorgers 

U kunt uw aangifte van overlijden direct doorgeven zodat deze meteen verwerkt wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. U heeft eHerkenning 2+ nodig om in te kunnen loggen. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 14 05 14.

  • Na de online aangifte ontvangt u per e-mail het verlof tot begraven cq cremeren en het uittreksel van de akte van overlijden. Tevens ontvangt u de originele documenten op uw privé adres tenzij u bij de aangifte een formulier upload met een ander (bedrijfs)adres.
  • De originele verklaring van de arts en de B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na het overlijden: 
    Gemeente De Fryske Marren, Team KCC, Postbus 101, 8500 AC  Joure

Zelf aangifte van overlijden doen

Wilt u de aangifte zelf regelen, neem dan vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14 en maak een afspraak.

Als een persoon in De Fryske Marren is overleden heeft u voor de aangifte in elk geval nodig:

  • uw identiteitsbewijs;
  • een verklaring van de arts dat de persoon is overleden;
  •  de doodsoorzaakverklaring (zgn. B-envelop), afgegeven door de arts.

Na de aangifte ontvangt u van de gemeente een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene en eventueel een uittreksel uit het overlijdensregister.

Bent u op zoek naar een overlijdensakte?

Vraag hiervoor een uittreksel van de burgerlijke stand aan.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 05 14.