Overlijden

Als iemand overlijdt, moet de gemeente binnen zes werkdagen daarvan officieel op de hoogte zijn. De aangifte van overlijden wordt bijna altijd geregeld door een uitvaartverzorger, maar mag ook door een familielid of vriend geregeld worden. Voor meer algemene informatie hierover kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Aangifte van overlijden

Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartondernemer die u heeft ingeschakeld dat. Deze persoon weet precies wat daarvoor nodig is.

Informatie voor uitvaartverzorgers 

U kunt uw aangifte van overlijden direct doorgeven zodat deze meteen verwerkt wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. U heeft eHerkenning 2+ nodig om in te kunnen loggen. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 14 05 14.

  • Na de online aangifte ontvangt u per e-mail het verlof tot begraven cq cremeren en het uittreksel van de akte van overlijden. De originele documenten ontvangt u daarnaast op uw privéadres. Heeft u bij de aangifte een formulier upload met een ander adres, bijvoorbeeld een bedrijfsadres? Dan ontvangt u de originele documenten op dat adres.
  • De originele verklaring van de arts en de B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na het overlijden. Dit kan gestuurd worden naar: Gemeente De Fryske Marren, team KCC, Postbus 101, 8500 AC  Joure

Zelf aangifte van overlijden doen

Wilt u de aangifte zelf regelen, neem dan vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14 en maak een afspraak.

Als een persoon in De Fryske Marren is overleden heeft u voor de aangifte in elk geval nodig:

  • uw identiteitsbewijs;
  • een verklaring van de arts dat de persoon is overleden;
  • de doodsoorzaakverklaring (zgn. B-envelop), afgegeven door de arts.

Na de aangifte ontvangt u van de gemeente een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene en eventueel een uittreksel uit het overlijdensregister.

Bent u op zoek naar een overlijdensakte?

Vraag hiervoor een uittreksel van de burgerlijke stand aan.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 05 14.