Leerlingenvervoer aanvragen of wijzigen

U heeft misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Om hiervoor in aanmerking te komen doet u een aanvraag leerlingenvervoer. Maakt u hier al gebruik van maar wijzigt er iets in uw situatie of in de situatie van uw kind? Geef die wijziging dan zo snel mogelijk aan ons door.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer digitaal aan. Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • De DigiD inloggegevens van uw kind.
  • De adresgegevens van de school.
  • Uw inkomensverklaring van belastingjaar 2020 (van u en uw eventuele partner) als uw kind naar een (S)BO gaat.

Leerlingenvervoer wijzigen

Een wijziging in uw situatie of de situatie van uw kind kan invloed hebben op het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld een school-, adres- of inkomenswijziging of het stopzetten van het leerlingenvervoer. Geef een wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u in ons wijzigingsformulier leerlingenvervoer.

Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

De beleidsregels en verordening voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Lees meer over:

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Hieronder leest u voor de aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 hoe hoog de eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen in welke situatie.

Was uw inkomen in 2020 lager dan € 27.900,-?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U stuurt een inkomensverklaring van 2020 mee van u en uw eventuele partner. Dat kan als bijlage bij het digitale formulier of per post achteraf.

Was uw inkomen in 2020 hoger dan € 27.900,-?

Dan betaalt u een drempelbedrag, ter hoogte van € 561,-. U betaalt dit bedrag wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt en uw inkomen hoger is dan € 27.900,-.

Verdient u meer dan € 36.900,- en is de afstand tussen uw woning en de (reguliere) basisschool meer dan 20 kilometer?

Dan wordt er naast het drempelbedrag van € 561,- een eigen bijdrage op basis van uw draagkracht gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage leest u op de website van het VNG. U stuurt een inkomensverklaring van 2020 (voor het schooljaar 2022-2023) mee van u en uw eventuele partner.