Leerlingenvervoer aanvragen of wijzigen

U heeft misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Om hiervoor in aanmerking te komen doet u een aanvraag leerlingenvervoer. Maakt u hier al gebruik van en wijzigt er iets in uw situatie of in de situatie van uw kind? Geef die wijziging dan zo snel mogelijk aan ons door.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer digitaal aan. Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • De DigiD inloggegevens van uw kind.
    Let op: de aanvraag kan niet gedaan worden met de DigiD van uzelf. Heeft uw kind nog geen DigiD? Vraag dit dan via de website van DigiD aan. 
  • De adresgegevens van de school.
  • Uw inkomensverklaring (van u en uw eventuele partner) als uw kind naar een (S)BO gaat.

Leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025

Leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024

Wijziging leerlingenvervoer doorgeven

Een wijziging in uw situatie of de situatie van uw kind kan invloed hebben op het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld een school-, adres- of inkomenswijziging of het stopzetten van het leerlingenvervoer. Geef een wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u in ons wijzigingsformulier leerlingenvervoer.

Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

De beleidsregels en verordening voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Lees meer over:

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Hieronder leest u voor de aanvraag voor het schooljaar 2023-2024 hoe hoog de eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen in welke situatie.

Was uw inkomen in 2021 lager dan € 28.800,-?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U stuurt een inkomensverklaring van 2021 mee van u en uw eventuele partner. Dat kan als bijlage bij het digitale formulier of per post achteraf.

Was uw inkomen in 2021 hoger dan € 28.800,-?

Dan betaalt u een drempelbedrag, ter hoogte van € 633,-. U betaalt dit bedrag wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt en uw inkomen hoger is dan € 28.800,-.

Verdient u meer dan € 36.900,- en is de afstand tussen uw woning en de (reguliere) basisschool meer dan 20 kilometer?

Dan wordt er naast het drempelbedrag van € 633,- een eigen bijdrage op basis van uw draagkracht gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage leest u op de website van het VNG. U stuurt een inkomensverklaring van 2021 (voor het schooljaar 2023-2024) mee van u en uw eventuele partner.