Incidentele festiviteiten

Als eigenaar van een horecabedrijf, beheerder van een dorpshuis of beheerder van een (sport)kantine kunt u de ontheffing voor incidentele festiviteiten aanvragen. U vraagt uw ontheffing minimaal 3 weken voor de activiteit aan.

Aanvragen incidentele festiviteit

Een incidentele festiviteit en eventuele ontheffing voor schenktijden vraagt u aan in het formulier incidentele festiviteit / ontheffing schenktijden.

Hoe werkt het?

Langer muziek draaien

Een horecabedrijf, dorpshuis of (sport)kantine mag binnen de gebouwen van de inrichting tien keer per jaar een festiviteit organiseren. U mag meer geluid maken dan is toegestaan in de milieuwetgeving. De verruiming van de maximale decibels, dit is het geval bij versterkte muziek, mag tot uiterlijk 01.00 uur ’s nachts duren.

Langer alcohol schenken

Organiseert u een feestje in het dorpshuis of de (sport)kantine en wilt u langer alcohol schenken dan is toegestaan in onze APV? Dan vraagt u in het formulier incidentele festiviteiten ook de ontheffing van de schenktijden aan. Hoe vaak en tot hoe laat dit mag leest u hieronder.

Dorpshuizen of MFC’s

12 keer per jaar tot uiterlijk 02.00 uur ’s nachts bij bijeenkomsten die zijn toegestaan binnen de bestemming. Bijeenkomsten van persoonlijke aard in dorpshuizen of MFC’s: 12 keer per jaar, tot 01.00 uur ‘s nachts. Denk hierbij aan persoonlijke feestjes of jubilea.

(Sport)kantines

8 keer per jaar, club gerelateerde of sportieve activiteiten, alleen op vrijdag en zaterdagen, tot 01.00 uur ‘s nachts. Denk hierbij aan een feestavond voor vrijwilligers, afscheidsfeest van het bestuur / een bestuurslid, het jaarfeest of afsluiting seizoen, kampioenschap voor leden, toernooi en/of een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden.

Alcohol schenken buiten een horecabedrijf

Organiseert u een evenement (jubilea of receptie) buiten een horecabedrijf? Dan kan het schenken/verstrekken van zwakalcoholhoudende drank worden toegestaan. Aanvragen doet u met het formulier tijdelijke ontheffing Drank- en Horeca Model C. Aanvragen doet u minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt.