Nederlander worden door naturalisatie

Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie. Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u alles over de procedure en voorwaarden om Nederlander te worden.

Regelen

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten meteen of binnen zes weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Meenemen

 • uw verblijfsvergunning;
 • uw geldige paspoort;
 • origineel en gewaarmerkt afschrift van uw geboorteakte;
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma);
 • als u getrouwd bent of geregistreerd partner of samenwoont met een Nederlandse partner:
    –  huwelijksakte of;
    –  akte van geregistreerd partnerschap of;
    –  een bewijs dat u drie jaar of langer samenwoont.

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren en/of verifiëren. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms is een officiële vertaling van de originele akte in het Nederlands nodig. Neem de vertaling en het originele document mee. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Tarieven

Naturalisatie opties2024
Enkelvoudig standaard€ 1.023
Enkelvoudig verlaagd€ 760
Gemeenschappelijk standaard€ 1.305
Gemeenschappelijk verlaagd€ 1.044
Meenaturaliserende kinderen€ 151

Hoe lang duurt de naturalisatieprocedure?

Maximaal 1 jaar. Deze termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd met een half jaar.

Vaststellen of wijzigen van uw naam

Een Nederlander heeft in principe één geslachtsnaam en één of meerdere voornamen. Het kan zijn dat er in uw geval een nieuwe naam of spelling moet worden vastgesteld. Een nieuwe naam of spelling kan nodig zijn als:

 • U geen achternaam of voornaam hebt, maar een namenreeks;
 • U geen achternaam én voornaam hebt, maar slechts één naam;
 • Uw naam in verschillende documenten op verschillende manieren wordt geschreven.

Soms kunt u uw naam laten wijzigen

U kunt hier zelf om vragen in de volgende gevallen:

 • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders;
 • Uw naam betekent in het Nederlands iets ‘raars’;
 • U hebt door uw huwelijk de naam van uw man gekregen en u wilt uw naam laten wijzigen in uw meisjesnaam.