Dorpencoördinatoren

Gemeente De Fryske Marren heeft maar liefst 50 karakteristieke dorpen en een prachtig stadje Sloten. Iedere kern heeft zijn eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. De Fryske Marren hecht veel waarde aan de leefbaarheid in de stad en dorpen. Daarbij zijn goede contacten erg belangrijk. Speciaal hiervoor heeft gemeente De Fryske Marren dorpencoördinatoren aangesteld.

Aanspreekpunt voor plaatselijk belangen, vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven

De dorpencoördinatoren hebben ieder hun eigen werkgebied en zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van dorps- en plaatselijk belang en wijkverenigingen. Ook andere vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen met vragen over projecten en subsidies bij hen terecht. De dorpencoördinatoren zijn het scharnierpunt tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie en zorgen voor de coördinatie van initiatieven in de stad, dorpen, wijken en buurten.

Aanspreekpunt voor dorpshuizen

Dorpshuizen zijn van het dorp. Ze zijn de ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingsactiviteiten vinden er onderdak. De gemeente heeft met de dorpshuizen afspraken gemaakt over Wmo-activiteiten voor ouderen en voor kwetsbare groepen. De dorpencoördinatoren kunnen de besturen hierover adviseren. Ze kunnen ook meedenken over andere zaken, zoals de verduurzaming van een dorpshuis.

Heeft u vragen aan de dorpencoördinatoren?

U kunt contact opnemen via dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal).

De dorpencoördinatoren zijn er niet voor klachten van individuele inwoners. Hiervoor kunt u terecht bij het digitale meldpunt. Het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties zijn de wethouders.

Onze dorpencoördinatoren

Arno Reekers

Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Sintjohannesga

Catharina Zeldenrust

Balk, Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sondel, Wijckel

Jan Willem Verbeek

Boornzwaag, Doniaga, Dijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Langweer, Legemeer, Oldeouwer, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Sloten, Teroele, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug

Karien van Mierlo

Akmarijp, Broek, Goingarijp, Joure, Rottum, Terherne, Terkaple, Snikzwaag, Oudehaske, Vegelinsoord