Inwonerspanel

We vinden de mening en ideeën van inwoners belangrijk. We betrekken u dan ook graag bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Een inwonerspanel is één van de mogelijkheden om dit te doen. Sinds december 2015 heeft onze gemeente daarom een inwonerspanel. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen. Zo kunnen we problemen gerichter aanpakken, beleid beter vormgeven en u daarmee van dienst zijn.

Doet u mee?

Het inwonerspanel van onze gemeente heeft nu 1370 leden. Ook u kunt meedoen! Aanmelden kan het hele jaar door en er kunnen altijd inwoners bij. Het panel is voor alle inwoners van De Fryske Marren van 16 jaar en ouder. Als u meedoet ontvangt u een paar keer per jaar een korte vragenlijst over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, planning in uw omgeving, welzijn, afvalinzameling, etc.

De onderzoeken van het inwonerspanel worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Duo Marketresearch.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Graag! Dit kan als u inwoner bent van onze gemeente, 16 jaar of ouder bent en beschikt over e-mail. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel van De Fryske Marren door een mail te sturen naar info@duomarketresearch.nl met uw naw gegevens en geboortedatum. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.

Meer info of vragen?

Hieronder hebben we een aantal vragen en antwoorden verzameld. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat is een inwonerspanel?

Een inwonerspanel (ook vaak burgerpanel genoemd) is een groep inwoners waaraan regelmatig vragen worden gesteld over onderwerpen en thema’s die spelen binnen de gemeente. Met hulp van een inwonerspanel kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen. Met deze inzichten kunnen we het beleid van de gemeente afstemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners.

Waarom start de gemeente met een inwonerspanel?

We willen de mening en ideeën van inwoners in een vroeg stadium peilen, om:

  • de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijk beleid te verhogen;
  • meer transparantie te realiseren van de totstandkoming van gemeentelijk beleid;
  • inzicht te krijgen in de waardering die inwoners hebben voor onze dienstverlening in brede zin en in mogelijke verbeterpunten.

Met deze inzichten kunnen we problemen gerichter aanpakken en beleid beter vormgeven, met als uiteindelijke doel een hogere kwaliteit te leveren.

Hoe groot is het inwonerspanel?

Het plan is om het panel van De Fryske Marren uit 1200-1600 inwoners te laten bestaan. De Fryske Marren heeft 51.000 inwoners. We zorgen ervoor dat het panel zoveel mogelijk een afspiegeling van de bevolking vormt, zodat we ook uitspraken kunnen doen naar kernen, leeftijd, geslacht, etc.

Wie voert de onderzoeken uit?

Onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor ons uit. Gemeente De Fryske Marren is opdrachtgever.

Waarom is gekozen voor een online inwonerspanel?

Met een online panel kan op elk moment, relatief goedkoop en op een betrouwbare manier de mening van een grote groep inwoners worden gepeild. DUO Market Research heeft hier goede ervaringen mee.

Welke gemeenten hebben nog meer een inwonerspanel (of burgerpanel)?

Er zijn ongeveer 150 gemeenten in Nederland met een inwonerspanel/burgerpanel. In Friesland zijn dat onder meer Leeuwarden en Harlingen.

Deelname en selectie

Wie kan meedoen aan het inwonerspanel?

Iedereen die in gemeente De Fryske Marren woont, 16 jaar of ouder is en beschikt over een emailadres, kan zich aanmelden voor het inwonerspanel. Deelname is gratis en je kunt je op ieder gewenst moment weer afmelden. U heeft een computer met toegang tot internet nodig en een eigen e-mailadres. De vragenlijsten worden per e-mail verstuurd en kunnen online worden ingevuld. We verwelkomen u graag als lid! Aanmelden kan door een mailbericht te sturen naar inwonerspaneldefryskemarren@duomarketresearch.nl.

Hoe is de selectie van inwoners gemaakt?

Het is een aselecte (= willekeurige of ‘toevallige’) steekproef onder de inwoners van De Fryske Marren van 16 jaar en ouder. Er zijn 10.000 adressen van inwoners geselecteerd. Via deze a- selecte steekproef streven we naar een samenstelling van het panel waarbij er een goede verdeling is vanuit de diverse kernen (dorpen/stad), leeftijd, geslacht (representativiteit).

Vanaf welke leeftijd kunnen inwoners meedoen?

De minimum leeftijd voor deelname aan het inwonerspanel is 16 jaar, er is geen maximale leeftijd.

Is deelname anoniem?

Deelname is 100% anoniem. Meldt u zich aan voor het inwonerspanel, dan vragen we u om een aantal vragen in te vullen, waarvan de antwoorden van belang zijn voor de verwerking van de enquêtes. Toch is deelname aan het panel persoonlijk en volstrekt anoniem. Naam, adresgegevens en e-mailadres worden namelijk nooit gekoppeld aan de antwoorden die worden gegeven tijdens de onderzoeken.

Onderwerpen en vragen

Waar gaan de vragen over?

Over actuele onderwerpen die spelen in De Fryske Marren. Dit kunnen onderwerpen zijn waarop  beleid ontwikkeld wordt, of juist waarover evaluatie nodig is. Denk aan onderwerpen zoals het contact tussen inwoner en gemeente, kwaliteit van de dienstverlening, afvalinzameling of plannen in de leefomgeving.

Wie bedenkt de vragen?

De vragenlijst wordt zorgvuldig voorbereid door beleidsmedewerkers van de gemeente in samenwerking met DUO Market Research. Het gaat om onderwerpen die spelen in de gemeente. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad kan onderwerpen aandragen.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?

Dit varieert van 2 minuten tot maximaal 15 minuten per vragenlijst.

Hoe vaak komt er een vragenlijst?

Ongeveer 4 keer per jaar. Deelname aan de onderzoeken is volledig vrijwillig. U hoeft dus niet elke vragenlijst in te vullen.

Resultaten onderzoek

Waar vind ik de resultaten van een onderzoek?

Leden van het inwonerspanel ontvangen de resultaten via mail. Ook vindt u de resultaten van de onderzoeken later terug op de website van de gemeente. Dit is voor iedereen inzichtelijk.

Wat wordt er met de resultaten van een onderzoek gedaan?

De resultaten worden bekend gemaakt aan de gemeente en aan de leden van het inwonerspanel. De gemeente zal de resultaten gebruiken als input/advies voor beleidsontwikkeling, beleidsevaluatie, het gericht aanpakken van problemen of het verbeteren van haar dienstverlening. Het gaat bij een onderzoek om het peilen van meningen: de onderzoeksresultaten vormen een advies/input voor beleid maar geven geen garantie voor een bepaalde beleidskeuze.

Aanmelden en vragen

Hoe kan ik me aanmelden?

Stuur een e-mailbericht naar: inwonerspaneldefryskemarren@duomarketresearch.nl.

U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.

Ik heb geen e-mailadres en geen toegang tot internet, wat nu?

Wat dan mogelijk is:

  • gebruik maken van internet bij vrienden of familie;
  • gebruik maken van internet in de bibliotheek of een andere openbare instelling waar internet is.

Bij beide opties moet er wel een email-account aangemaakt worden.

Heeft u vragen over inloggen en aanmelden?

Bel dan met Aart van Grootheest van DUO Market Research, telefoon 030 – 263 10 85 of e-mail: inwonerspaneldefryskemarren@duomarketresearch.nl.

Heeft u nog andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’

Onze gemeente doet mee aan de tweejaarlijkse Burgerpeiling. Veel inwoners vulden begin 2023 de vragenlijst van de Burgerpeiling in. Heel erg bedankt! We weten hierdoor beter hoe (volwassen) inwoners denken over diverse onderwerpen. Denk aan de relatie tussen buren in de dorpen, maar ook over dienstverlening en vrijwilligerswerk. Ook voor welzijns- en zorgorganisaties en voor de dorpen levert het onderzoek interessante informatie op. De gemeente gebruikt het onderzoek om beleid beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften.

U kunt de uitkomsten van de Burgerpeiling vergelijken met andere gemeenten op waarstaatjegemeente.nl per 17 juli 2023.

Het verschil tussen het inwonerspanel en de Burgerpeiling

De Burgerpeiling en het inwonerspanel verschillen van elkaar. Het inwonerspanel is een lokaal panel. De gemeente kan vragen stellen aan het inwonerspanel over beleidsonderwerpen die in De Fryske Marren spelen. Het inwonerspanel bestaat uit ruim 1300 inwoners van De Fryske Marren en ongeveer 3 keer per jaar wordt een online vragenlijst aan dit panel voorgelegd.

De Burgerpeiling is een vaste vragenlijst die iedere twee jaar aan meerdere gemeenten wordt voorgelegd. Hiervoor worden iedere keer 2.500 inwoners benaderd. U kunt de resultaten van onze gemeente met andere gemeenten vergelijken.

Beter aansluiten bij wensen en behoeften van inwoners

De Burgerpeiling meet de effecten van de Dienstverleningsvisie 2022-2026. Gemeente De Fryske Marren doet vanaf 2023 mee met de Burgerpeiling. Inwoners beantwoorden vragen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen. Ook over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk. Hierdoor wil de gemeente haar beleid beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoner.

Meer informatie vindt u op www.defryskemarren.nl/Burgerpeiling.