Omgevingsvergunning

Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Via de omgevingsvergunning regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

Vergunning nodig of niet?

Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Omgevingsloket online (OLO) doet u een vergunningencheck. Het wordt dan duidelijk of u een vergunning of melding nodig heeft. Op de vraag en antwoord pagina vindt u ook veel nuttige informatie.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningencheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan vraagt u die via het Omgevingsloket aan. Het systeem geeft aan welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Status van de aanvraag volgen

De status van uw aanvraag is te volgen via de site van het Omgevingsloket.

Laten beoordelen

U kunt uw aanvraag vóór het indienen laten beoordelen door een medewerker van de gemeente. Ook dat kunt u regelen via het Omgevingsloket.

Milieumelding voor bedrijven

Niet alle vergunningen en meldingen kunt u controleren en regelen via het Omgevingsloket online. Soms moet u voor het starten van een nieuw bedrijf of veranderen van een bestaand bedrijf nog apart een milieumelding indienen. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u dit controleren. Blijkt uit de AIM dat u een melding moet indienen? Dan kunt u dit meteen via de AIM regelen. Het systeem geeft aan welke documenten u bij de melding aan moet leveren.

Let op: de Wet milieubeheer spreekt niet van een bedrijf maar van een ‘inrichting’. Ook hobbymatige activiteiten kunnen soms als ‘inrichting’ worden aangemerkt waarvoor een milieumelding moet worden ingediend.

DigiD of eHerkenning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een milieumelding heeft u een DigiD (personen) of E-herkenning (bedrijven) nodig.

Wilt u uw bouwplannen laten controleren?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Kijk dan op onze pagina vergunningsvrij bouwen en verbouwen. Hier kunt u uw bouwplan laten toetsen.