Ongewenst verhuurgedrag melden

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg. 

Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever.’

Wat kunt u melden? 

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren, hierbij hebben zij de plicht om zich aan de wet- en regelgeving te houden. Als zij dat niet doen, kunt u dit melden. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang u huurt, of u een arbeidsmigrant bent, of nog een woning zoekt. In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. De regels zijn hieronder toegelicht.    

 • Woon-discriminatie: Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.
 • Intimidatie: Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. 
  Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. 
  Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt. 
 • Drie maanden borg of meer: Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan 3 maanden borg.
 • Geen huurovereenkomst op papier: Een huurcontract moet altijd op papier staan. 
  Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder. 
 • Te hoge servicekosten: De servicekosten moeten eerlijk zijn. 
  Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.
 • Geen informatie over rechten en plichten als huurder: Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Extra regels bij arbeidsmigrant 

 • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten. 
 • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt. 

‘Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

Als u een melding doet en u heeft de contactgegevens op het formulier gezet, dan bellen wij u altijd op. Dit doen we binnen een week. Als de verhuurder niet netjes verhuurt en zich niet netjes gedraagt, dan onderzoeken wij uw melding. Ook anonieme meldingen onderzoeken we, maar wij kunnen u dan niet bellen. Het is voor de gemeente dan moeilijker om iets te doen aan het gedrag van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar.’