Standplaats Jouster Merke

De Jouster Merke is de jaarmarkt van Joure die op de vierde donderdag in september wordt georganiseerd door de Gemeente De Fryske Marren. Het is (voor zover bekend) de langst lopende jaarmarkt ter wereld. In 2024 organiseren we de jaarmarkt op donderdag 26 september 2024 van 08.30 tot 17.00 uur.

Inschrijving standplaats Jouster Merke

Aanmelden via het aanmeldformulier kan tot 1 juli 2024. Aanmeldingen ná 1 juli 2024 komen op een reservelijst. In augustus ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is inschrijven ná 1 september 2024 niet meer mogelijk.

Inschrijving standplaats Jouster Merke op papier?

Vul ons aanvraagformulier in en ontvang het inschrijfformulier voor een standplaats Jouster Merke via een link in de e-mail. Print het formulier, vul het in en stuur het per post of e-mail naar ons toe.

Wat kost een standplaats op de Jouster Merke?

  • Standplaats non-food: € 7 per strekkende meter;
  • Standplaats food: € 10 per strekkende meter;
  • Huurkraam (4 meter): € 20 excl. btw.;
  • Bijdrage promotie: € 7,50 excl. btw.

Reactie op uw aanvraag

Als u een standplaats toegewezen heeft gekregen, dan ontvangt u daar in augustus 2024 bericht over. Uw standplaatsnummer vermelden we in de toewijzingsbrief. Op die manier kunt u van tevoren zien op welke locatie u moet zijn. Wilt u weten hoe de indeling van de Jouster Merke er uit ziet? Dan kunt u gebruikmaken van het Jouster Merke standplaatsoverzicht. Dit overzicht vindt u uiterlijk een week voor aanvang van de jaarmarkt op onze website.

Verloting standplaatsen

Is inschrijven niet meer mogelijk? Dan kunt u zich tijdens Jouster Merke op donderdag 26 september 2024 tussen 07.30 en 08.00 uur aanmelden als zogenaamde ‘meeloper’. Aanmelden kan bij de ‘loketwagen’ bij de Rooms-Katholieke Kerk (in de Pastorielaan). Om 08.30 uur vindt de verloting plaats van lege standplaatsen. Als u een afwijzingsbrief heeft ontvangen, kleding of eetwaren verkoopt raden wij u af om u te melden als meeloper.

Wijzigingen

Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen. De markttijd is veranderd naar 0.8.30 tot 17.00 uur. Verder wordt de markt voor het gedeelte tussen de Torenstraat en Drolshagenplein iets anders ingedeeld. Op dit deel worden in verband met veiligheid geen eigen voorzieningen meer toegelaten, maar uitsluitend nog huurkramen (zie veelgestelde vragen voor meer info).

Veelgestelde vragen

Doordat de jaarmarkt een halfuur later begint, is er meer tijd om de markt op te bouwen. De markt stopt eerder, omdat voorgaande jaren veel marktkooplui al voor 18.00 uur vertrokken.

Tussen de Torenstraat en Drolshagenplein versmalt de Midstraat. Daarbij zijn er meer objecten in de straat geplaatst, waar we rekening mee moeten houden. Door toenemende drukte stagneert de doorloop van de markt in dit gedeelte. Vanuit veiligheidsoverwegen is daarom besloten om de indeling hiervoor aan te passen en alleen nog huurkramen te plaatsen.

Er zijn zeer beperkt elektra voorzieningen aanwezig op de jaarmarkt. U kunt gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen. Wij kunnen echter niet garanderen dat op een toegewezen standplaats ook een elektra voorziening is.

Er mogen geen auto’s bij de kraam of verkoopwagen staan. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld wanneer u bederfelijke eetwaren verkoopt of u bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.
U moet hier wel toestemming voor vragen.

Uiterlijk een week voor aanvang van de jaarmarkt is een overzicht van de standplaatsen digitaal beschikbaar via deze website.

Er mag twee uur voor aanvang en een uur na beëindiging van de jaarmarkt aan- en afvoer zijn van koopwaar.