Wet op de kansspelen

Wat is een kansspel / prijsvraag?

Een spel valt onder de noemer ‘kansspel’ als de deelnemers géén (overwegende) invloed op de uitslag uitkunnen oefenen. De uitslag wordt door het lot bepaald. Dit is heel duidelijk bij een loterij of een bingo maar geldt bijvoorbeeld ook bij oplossingen van kruiswoordpuzzels waarbij uit de goede inzendingen een winnaar wordt getrokken. De oplossingen verschillen namelijk niet van elkaar en er is geen jury die de leukste of de beste oplossing bepaalt.

Als de deelnemer wel invloed heeft op de uitslag (zoals wie bedenkt de leukste naam voor het nieuwe clubhuis of de mooiste slogan) dan wordt er gesproken van een ‘prijsvraagactie’. Door zo leuk of zo origineel mogelijk te zijn heeft de deelnemer de kans om invloed op de uitslag uit te oefenen.

Mag ik zomaar een kansspel, bingo of prijsvraag organiseren?

Als particulier mag u niet zomaar een kansspel, bingo of prijsvraag organiseren. Alleen een vereniging of ideële stichting die minimaal drie jaar bestaat, kan een vergunning aanvragen of melding doen. U heeft als (sport)vereniging een vergunning nodig als u iets organiseert dat:

  • Volgens de wet een kansspel is.
  • Een prijsvraag organiseert waarbij de hoogste prijs die iemand kan winnen meer waard is dan € 2.300.

Op grond van artikel 14 lid 2 (sub lid 3 b en lid 4) van de alcoholwet is het verboden om in een horecalokaliteit (kleine) kansspelen (zoals bingo`s, loterijen en dergelijke) te (laten) organiseren.

Dit is van toepassing op de gewone horeca zoals cafés , maar ook op kantines van (sport) verenigingen, dorpshuizen en dergelijke. Waar alcohol geschonken mag worden, mag geen (klein) kansspel gehouden worden. Dit geldt voor het hele pand. Aanvragen voor het houden van kansspelen in horecalokaliteiten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Incidentele Loterij

Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500 is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de (sport)vereniging of ideële stichting is gevestigd. Boven de € 4.500 is een vergunning van het ministerie van justitie vereist.

Voorwaarden waaraan een loterij moet voldoen:

  • De doelstelling van de loterij moet van algemeen belang zijn voor de vereniging
  • De feitelijke kosten voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 40% van de opbrengst van de verkochte loten. Bij deze uitgaven moet je denken aan zaken als drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten etc.

Bingo

Een bingo is een kansspel dat kan worden georganiseerd door een (sport)vereniging of ideële stichting die tenminste drie jaar bestaat. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550. U hoeft voor een bingo geen vergunning aan te vragen. De bingo moet wel uiterlijk veertien dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente. Een gemeente heeft het recht om voorschriften voor de bingo vast te stellen.

Prijsvraag

Een (sport)vereniging of ideële stichting mag een prijsvraag organiseren. Een door de vereniging aan te wijzen jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.

  • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300 is er geen vergunning nodig.
  • Hogere prijsbedragen mogen alleen uitgekeerd worden als met de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang gediend wordt.
  • Bij een hoogst uit te keren prijs met een waarde tussen de € 2.300 en de € 4.500 moet bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd.
  • Bij een hoogst uit te keren prijs met een waarde boven de € 4.500 moet een vergunning bij het ministerie van justitie aangevraagd worden.

Meer weten?

Belt u dan met gemeente De Fryske Marren (telefoonnummer 14 05 14).