Bermenonderhoud

Naast dat het verkeer kan uitwijken (eerste meterstrook is een veiligheidsstrook) op de bermen, zijn bermen ook waardevol voor planten en dieren.

Maaien van bermen

Door strak te maaien krijgen bloemen geen kans om door te komen en daardoor komen er ook geen insecten op af. Daarom worden de bermen zo beheerd dat de biodiversiteit wordt bevorderd. In een kruidenrijke berm leven namelijk veel nuttige insecten die zorgen voor bestuiving van kruiden en (landbouw) gewassen.

Als gemeente maaien we heel gericht met het oog op biodiversiteit, zodat bloemen de kans krijgen om te groeien. Daarnaast maaien we niet als er beschermde soorten aanwezig zijn en wordt er tijdens de tweede maaironde niet aan beide kanten van de weg tegelijk gemaaid. Dit doen wij voor het behoud van biodiversiteit.
De reden dat wij bermen maaien is onder andere voor de verkeersveiligheid. Sommige plekken worden daarom vaker gemaaid dan andere plekken. Zo is het vooral wenselijk om vaker te maaien rondom drukke kruispunten en langs fiets- en voetpaden. Op plekken die overzichtelijker zijn kan de natuur meer zijn gang gaan.

Schapenbegrazing

Op sommige plekken worden schapen ingezet om het beheer van de bermen op een natuurlijke manier te laten plaatsvinden. Schapenbegrazing geeft veel voordelen aangezien ze al het gras opeten en geen maaisel achterlaten. Schapen, insecten, amfibieën en andere kleine dieren de kans om te ontsnappen. En via de mest en de wollige vacht van de schapen worden plantenzaden verspreid.