Bestrijding Aziatische duizendknoop

De Aziatische duizendknoop bevindt zich in de hele gemeente. Het is een overblijvende plant waarvan de bovengrondse delen in het najaar afsterven en in het voorjaar met een enorme groeikracht weer uitlopen. De wortels kunnen een dikte hebben van meer dan één cm dik. Het zijn kruipende wortelstokken die een diepte van meer dan drie meter kunnen bereiken. Kleine plantdelen en de wortelstokken kunnen weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Door de enorme groeikracht van de plant kan schade ontstaan aan funderingen, verhardingen, riolering, straten en dijken. De plant groeit erg snel en daarbij blijven de diep groeiende wortels vaak in leven nadat de plant is weggehaald. Daarom is het bestrijden van de Aziatische duizendknoop erg lastig. De plant is bijzonder hardnekkig en het volledig laten verdwijnen vraagt een constante inspanning.

Wat doet de gemeente?

Voor het bestrijden van de plant bestaan verschillende methodes, zoals maaien, uitsteken en afgraven, bestrijden met heet water, of verstikking door langdurige afdekking van de plant. Wij kiezen voor vier tot vijf rondes besproeiing met heet water in het groeiseizoen. Alle locaties in De Fryske Marren waar de plant te vinden is worden op deze manier behandeld. Hierdoor knappen de cellen van de bladeren, die dan de wortels niet meer voeden. De methode zorgt ervoor dat de plant op termijn wordt uitgeput. Om de verspreiding verder terug te dringen worden enkele grotere locaties in de gemeente afgegraven en gezeefd. De locatie wordt daarna regelmatig gemonitord en jonge opkomende planten worden verwijderd. Bestrijding op deze wijze sluit aan bij het ‘landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’.

Wat kunt u zelf doen om de Aziatische duizendknoop te verwijderen?

  • Komt u de plant in uw tuin tegen, dan komt u er het beste van af door met een schep een stuk van de wortel af te steken (tot ongeveer 10 centimeter diep). Dit moet in het eerste groeiseizoen soms vier tot zes keer.
  • Door heet water in of op de plant te gieten wordt de plant verzwakt.
  • Let op: om verdere verspreiding te voorkomen moeten wortels en plantafval van de Aziatische duizendknoop bij het restafval worden gegooid.
    Past de Aziatische duizendknoop niet meer in de grijze container? Breng het naar het milieuterrein. De Aziatische duizendknoop gaat in het grofvuil en daarna de oven in. We doen dit om verspreiding te voorkomen.
  • Heeft u een Aziatische duizendknoop in de openbare ruimte gevonden, dan kunt u een melding openbare ruimte doen bij de gemeente.