Werk en inkomen

Heeft u hulp nodig op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen of jeugd & gezin, dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam. Samen zorgen we ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft.

Schulden

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt helemaal voor schulden. Heeft u moeite met het op orde houden en het regelen van uw (financiële) administratie? Wij helpen u!

Werk zoeken

Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Lukt het niet om zelf werk te vinden? Wij begeleiden u naar een passende werkplek.