IOAW-uitkering aanvragen

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is een uitkering voor werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Wanneer heeft u recht op een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u op of na uw vijftigste recht heeft gekregen op een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden. U komt niet in aanmerking als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAW-grondslag.

IOAW-uitkering aanvragen

Aanvragen doet u bij de gemeente waarin u woont. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een IOAW-uitkering.

Heeft u de uitkeringsaanvraag voltooid?

Bel ons binnen twee werkdagen na de aanvraag op telefoonnummer 14 05 14. U hoort dan wat u verder moet doen.

Arbeidsplicht

Als u een IOAW-uitkering krijgt, geldt voor u – en uw eventuele partner – een arbeidsplicht. Dit betekent het volgende:

  • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
  • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
  • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag via ons contactformulier.